Հայոց լեզու

Բահ- ով

Մկրատ-ով

Թիակ-ով

Երգով, աշխարհով, ընկերներով, շարժումներով։

1․ Ամեն առավոտ դպրոց եմ գնում։

2․ Մի մեքենա մոտեցավ մեր դպրոցին։

3․ Այսօր Արան վերջինը դուրս եկավ դպրոցից։

4․ Մեր դպրոցով բոլորս էլ հիանում ենք։

5․ Ես ու քույրս սովորում ենք դպրոցում

Ծոովափում, մահճակալին, անդունդի եզրին, գետի ափին, անտառի բացատին, անկողնին, հիվանդանոցում։

1․ Անտառում բնությունը շատ գեղեցիկ է,

2․ Ես սիրում եմ գնալ անտառ,

3․Անտառի մեջ գտնվում է տուն,

4․ Ես սիրում եմ անտառում կենդանիներ ուսմնասիրել։

Խառը թվերի համեմատում

 1. Համեմատե՛ք խառը թվերը
  • 1 ամբողջ 97/100 > 1 ամբողջ 2/3
  • 3 ամբողջ 1/10 > 2 ամբողջ 9/10
  • 20 ամբողջ 5/8 < 21 ամբողջ 1/100
  • 2 ամբողջ 2/5 և 2 ամբողջ ¾
  • 4 ամբողջ 6/4 > 4 ամբողջ 5/7
  • 120 ամբողջ 1/3< 121 ամբողջ 1/9
 2. Աճման կարգով դասավորե՛ք հետևյալ թվերը
  • 11 ամբողջ 2/3, 5 ամբողջ 3/4, 25 ամբողջ 8/15, 13 ամբողջ 6/7,  5 ամբողջ 1/4, 11 ամբողջ 1/3, 13 ամբողջ 5/7, 25 ամբողջ 9/15
  •   5 ամբողջ 1/4, 5 ամբողջ 3/4, 11 ամբողջ 1/3, 11 ամբողջ 2/3, 13 ամբողջ 5/7, 13 ամբողջ 6/7, 25 ամբողջ 9/15
 3. Նվազման կարգով դասավորե՛ք հետևյալ թվերը
  • 4 ամբողջ 11/13, 19 ամբողջ 13/14, 20 ամբողջ 2/7, 18 ամբողջ 9/11, 4 ամբողջ 10/13, 20 ամբողջ 5/8, 19 ամբողջ 5/14

20 ամբողջ 5/8, 20 ամբողջ 2/7, 19 ամբողջ 13/14, 19 ամբողջ 5/14, 18 ամբողջ 9/11, 4 ամբողջ 11/13, 4 ամբողջ 10/13

 1. Ինչքանո՞վ պետք է մեծացնել 4/9-ը, որպեսզի ստացվի՝
  • 7/9
  • 1
  • 11/12
  • 8/5
 2. Երկու դերձակ մեկ աշխատանքային օրում կատարեցին ամբողջ աշխատանքի ¾-ը, ընդ որում նրանցից մեկը կատարեց ամբողջ աշխատանքի կեսը: Աշխատանքի ո՞ր մասը կատարեց մյուս դերձակը:
 3. Կատարե՛ք մնացորդով բաժանում.
  • 395 : 8
  • 162 : 5
  • 977 : 2
  • 151 : 2
 4. Իրարից 750 կմ հեռավորություն ունեցող քաղաքներից միաժամանակ իրար ընդառաջ դուրս եկան երկու մեքենա: Նրանցից մեկի արագությունը 70 կմ/ժ էր, մյուսինը՝ 80 կմ/ժ: Ամբողջ ճանապարհի ո՞ր մասը կկազմի նրանց հեռավորթյունը 2 ժ հետո:
 5. Մտպահված է մի թիվ: Եթե այդ թվին ավելացնենք 127 և ստացված գումարից հանենք 89, ապա կստացվի 111 : Գտե՛ք մտապահված թիվը: