Թվի բաժանումը տրված հարաբերությամբ։ 2

Առաջադրանքներ։
1. 100.000 դրամը բաժանե՛ք
ա) 3:7 հարաբերությամբ

3+7=10

100000:10=10000

3×10000=30000

7×10000=70000
բ) 2:3  հարաբերությամբ

2+3=5

100000:5=20000

2×20000=40000

3×20000=60000

գ) 1:2:7 հարաբերությամբ:

1+2+7=10

1000000:10=10000

1×10000=10000

2×10000=20000

7×10=70000
դ) 1:2:3:4 հարաբերությամբ:
1+2+3+4=10

100000:10=10000

1×10=10000

2×10=10000

3×10=30000

4×10=40000
2.Խնձորները չորանալիս կորցնում են իրենց զանգվածի 23/25-ը։ Որքա՞ն խնձորաչիր կստացվի 1200կգ թարմ խնձորից։

1200:25×23=1104

1200-1104=96կգ

3.Երկու գումարելիներից մեկը 1005 է, իսկ մյուսը՝ նրա 11/3-ը։ Ինչի՞ է հավասար այդ թվերի գումարը։
1005 :3×11=3685

1005+3685=4690
4.Ջրավազանը դատարկող խողովակը բացելուց 1 ժ անց ջրավազանում մնաց 640մ^3 ջուր, իսկ 3 ժ անց՝ 220մ^3 ։ Սկզբում որքա՞ն ջուր կար ջրավազանում։
850
5.Որքան կլինի 1 ։ 150 մասշտաբով 6մ երկարությամբ հատվածը հատակագծի վրա:
150:6=25
6.Մանրակի լայնությունը 1 ։ 5 մասշտաբով գծագրում 8սմ է։ Որքա՞ն կլինի այդ մանրակի լայնությունը 1 ։ 4 մասշտաբով գծագրում։

7.Քարտեզի վրա երկու քաղաքների հեռավորությունը հավասար է 7սմ-ի։ Ինչի՞ է հավասար քաղաքների իրական հեռավորությունը, եթե քարտեզի մասշտաբը 1 ։ 1000000 է:

70կմ
8. Նախագիծ 1. Իմ սենյակի հատակագիծը