Մաթեմատիկա 18․10․2022

1. Ավազանում 600մ3 ջուր կար։ Դրանից 150մ3 -ը արտահոսեց։ Ավազանում եղած ջրի ո՞ր մասն արտահոսեց։
Լուծում

600։150=4

Պատասխան․՝ 1/4 մաս
2. Գրադարանում կա 50.400 գեղարվեստական և 8400 գիտական գիրք։ Քանի՞ անգամ է գրադարանում եղած գեղարվեստական գրքերի քանակն ավելի գիտականների քանակից։

Լուծում
50400:8400=6

Պատասխան․՝ 6 անգամ
3. Նախատեսված էր, որ գործարանը մեկ տարում պիտի թողարկեր 12500 մեքենա։ Գործարանը նախատեսված աշխատանքը կատարեց 114 %-ով։ Նախատեսվածից քանի՞ մեքենայով ավելի թողարկեց գործարանը։
Լուծում

114-100=14

Պատասխան ․՝ 14%
4.Պահեստում 2000 կգ մթերք կար։ Առաջին օրը պահեստից տարան ամբողջ մթերքի 40 %-ը, երկրորդ օրը՝ մնացածի 30 %-ը։ Քանի՞ կիլոգրամ մթերք մնաց պահեստում։

Լուծում

1․ 2000:100×40=800

2․ 2000-800=1200

3․ 1200:100×30=360

4․ 1200-360=840

Պատասխան․՝ 840կգ

5. Գտե՛ք թիվը, եթե հայտնի է, որ նրա`
ա) 20 %-ը հավասար է 125-ի, 120։
125×100։20=625
բ) 110 %-ը հավասար է 770-ի,
770×100:110=700
գ) 35 %-ը հավասար է 140-ի,
140×100:140=100
դ) 10%-ը հավասար է 100-ի։
100×100:10=1000

6. Ցորենն աղալիս ստացվում է նրա զանգվածի 75 %-ի չափ ալյուր։ Որքա՞ն ցորեն պետք է աղալ 375 կգ ալյուր ստանալու համար։
375×100:75=500կգ
7. Ուղղանկյան երկարությունը 18 սմ է, որ նրա լայնության 120 %-ն է։ Գտե՛ք ուղղանկյան պարագիծը։

66 x120/100=18
18×100:120=15
15+15+18+18=66սմ