Կոորդինատային ուղիղ 2


1) Ի՞նչ կոորդինատ կունենա այն կետը, որն ունի՝

ա) կոորդինատների սկզբից հինգ միավոր հեռավորություն դրական ուղղությամբ, +5

բ) կոորդինատների սկզբից չորս միավոր հեռավորություն բացասական ուղղությամբ։

-4

2) Կոորդինատային ուղղի վրա քանի՞  ամբողջ թիվ է գտնվում հետևյալ թվերի միջև.ա) –5 և 3, բ) 0 և 4, գ) -7 և 15:

ա) 8

բ) 4

գ) 22

3) A կետի կոորդինատը –4 է։ Նրա ո՞ր կողմում է գտնվում և նրանից քանի՞ միավոր հեռավորություն ունի B կետը, եթե B-ի կոորդինատն է՝ա) –9, բ) –1, գ) +3, դ) +10։