«Առաջին ուսումնական շրջանի ամփոփում մաթեմատիկա առարկայից»

Մաթեմատիկա առարկայից իմ կատարած աշխատանքները տես այստեղ

Այս ուսումնական շրջանում ուսումնասիրել ենք հետևյալ թեմաները, բայց ինձ ամենից շատ հետաքրքրել է այս թեման՝ տոկոսներ թեման, որովհետև այն հետաքրքիր էր

Թեմաներն են՝
1.      Տառային արտահայտություններ,  օրինակ՝ Բ+18=20

2.     Հարաբերություններ,  օրինակ՝ 20:5=4

3.     Համեմատություններ և նրանց հիմնական հատկությունը, օրինակ՝ 3:2 և 12։8

4.     Համեմատությունների վերաբերյալ խնդիր, բերեմ օրինակ ՝

5.    Մասշտաբ, օրինակ՝,

6.     Տոկոսներ,  օրինակ ՝ 5% +4%=9%

7.     Պատահույթ,  օրինակ՝ վաղը անձրև է գալու

8.     Պատահույթի հավանականությունը,  օրինակ՝

9.     Բացասական ամբողջ թվեր,  օրինակ՝

10.  Ամբողջ թվերի շարքը և ամբողջ թվերի համեմատումը,  օրինակ՝

11.  Կոորդինատային ուղիղ,  օրինակ՝

12.  Հակադիր ամբողջ թվեր,  օրինակ՝

13.  Ամբողջ թվի բացարձակ արժեքը,  օրինակ՝

14.  Ամբողջ թվերի գումարումը,  օրինակ՝

15.  Ամբողջ թվերի հանումը,  օրինակ՝

16.  Ամբողջ թվերի բազմապատկումը,  օրինակ՝

17.  Ամբողջ թվերի գումարման օրենքները,  օրինակ՝

18.  Ամբողջ թվերի բազմապատկման օրենքները,  օրինակ՝

19.  Ամբողջ թվերի բաժանումը,  օրինակ՝20.  Կոորդինատային հարթություն,  օրինակ՝
Պատրաստիր ուսումնական նյութ, կցիր հաշվետվությանդ։

5.    Մասշտաբ, օրինակ՝,

6.     Տոկո0000սներ,  օրինակ ՝

7.     Պատահույթ,  օրինակ՝

8.     Պատահույթի հավանականությունը,  օրինակ՝

9.     Բացասական ամբողջ թվեր,  օրինակ՝

10.  Ամբողջ թվերի շարքը և ամբողջ թվերի համեմատումը,  օրինակ՝

11.  Կոորդինատային ուղիղ,  օրինակ՝

12.  Հակադիր ամբողջ թվեր,  օրինակ՝

13.  Ամբողջ թվի բացարձակ արժեքը,  օրինակ՝

14.  Ամբողջ թվերի գումարումը,  օրինակ՝

15.  Ամբողջ թվերի հանումը,  օրինակ՝

16.  Ամբողջ թվերի բազմապատկումը,  օրինակ՝

17.  Ամբողջ թվերի գումարման օրենքները,  օրինակ՝

18.  Ամբողջ թվերի բազմապատկման օրենքները,  օրինակ՝

19.  Ամբողջ թվերի բաժանումը,  օրինակ՝20.  Կոորդինատային հարթություն,  օրինակ՝
Պատրաստիր ուսումնական նյութ, կցիր հաշվետվությանդ։