Ուսումնական երրորդ շրջանի ամփոփում մաթեմատիկա

Ինչ կայքեր ենք անցել

Քան ակադեմիա

Բաժին մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 4րդ դասարան

Նախագծեր

Լուծկիներով խնդիրներ

Մակերեսների և պարագծերի հաշվում

Ճարտարապետություն

Խաղ, տրմաբանություն և մրցույթ

Ինչ թեմաներ ենք անցել

 Գումարման զուգորդական հատկությունը

 Բազմապատկման տեղափոխական հատկությունը

Փակագծեր պարունակող արտահայտություններ

Խնդիրներ հեռավորությունը հաշվելու վերաբերյալ

Բազմանիշ թվի բաժանումը եռանիշ թվի

Մնացորդով բաժանում

Մնացորդով բաժանումԿլորացում միչև մոտակա տասնյակը

Մնացորդով բաժանում 10-ի, 100-ի, 1000-ի

բաժանարար կոչվում է այն թիվը, որի վրա a—ն բաժանվում է անմնացորդ:

Բազմապատիկ և բաժանարար

10-ի, 100-ի, 1000-ի բաժանելիության հայտանիշները

Բաժանելիությունը 5-ի

 Զույգ և կենտ թվերի սահմանումը, հատկությունները

2-ի բաժանելիության հայտանիշը

Ճանապարհ, ժամանակ, արագությունՃանապարհ, ժամանակ, արագություն

Մաս և ամբողջ

թվի մաս գտնել

Թվի գտնելը տրված մասով

Մասերի համեմատումը

Կոտորակի գծից ներքև գրված թիվն անվանում են հայտարար:

Կոտորակի մեջ գիծն անվանում են կոտորակի գիծ:

Կոտորակի գծից վերև գրված թիվն անվանում են համարիչ:

Կոտորակ

 Հավասար հայտարար ունեցողկոտորակների համեմատումը

Կանոնավոր և անկանոն կոտորակնե

Քանի ֆլեշմոբի եմ մասնակցել

2․