Բաժանման հատկությունները

(25×7):5=(25:5)x7=35 2×3=6:2=3

 1. 45399 թիվը գրի՛ առեք կարգային գումարելիների գումարի տեսքով 4 տաս հազարյակ, 5 հազարյակ, 3 հարյուրակ, 9 տասնյակ, 9 միավոր․
  • 25 բնական թվին աջից կցագրել 1, իսկ ձախից՝ 2։ Արդյունքից հանել տրված թիվը։ 2251
 2. Օգտագործելով բաշխական օրնեքը ՝ հաշվե՛ք առավել հարմար եղանակով․ 2251-25=2226
  • 106‧58-106‧48 =58+-48×106=1060
 • 104·25+104·35+104·40 =20+35+40×104=9880
 • Օգտագործելով բաժանման հատկությունները՝ հաշվե՛ք առավել հարմար եղանակով.
 • (250+4500):50 =250:50×4500=22500
 1. (490·200):70 =490:70×200=1400
 2. Հաշվեք արտահայտության արժեքը կիրառելով բաշխական օրնեքը․

60‧(12+38) =38+12×60=3000

Ուսումնական երրորդ շրջանի ամփոփում մաթեմատիկա

Ինչ կայքեր ենք անցել

LearningAps.org

Քան ակադեմիա

Liveworksheets.com

Բաժին մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 4րդ դասարան

Նախագծեր

Լուծկիներով խնդիրներ

Մակերեսների և պարագծերի հաշվում

Ճարտարապետություն

Խաղ, տրմաբանություն և մրցույթ

Ինչ թեմաներ ենք անցել

 Գումարման զուգորդական հատկությունը

 Բազմապատկման տեղափոխական հատկությունը

Փակագծեր պարունակող արտահայտություններ

Խնդիրներ հեռավորությունը հաշվելու վերաբերյալ

Բազմանիշ թվի բաժանումը եռանիշ թվի

Մնացորդով բաժանում

Մնացորդով բաժանումԿլորացում միչև մոտակա տասնյակը

Մնացորդով բաժանում 10-ի, 100-ի, 1000-ի

բաժանարար կոչվում է այն թիվը, որի վրա a—ն բաժանվում է անմնացորդ:

Բազմապատիկ և բաժանարար

10-ի, 100-ի, 1000-ի բաժանելիության հայտանիշները

Բաժանելիությունը 5-ի

 Զույգ և կենտ թվերի սահմանումը, հատկությունները

2-ի բաժանելիության հայտանիշը

Ճանապարհ, ժամանակ, արագությունՃանապարհ, ժամանակ, արագություն

Մաս և ամբողջ

թվի մաս գտնել

Թվի գտնելը տրված մասով

Մասերի համեմատումը

Կոտորակի գծից ներքև գրված թիվն անվանում են հայտարար:

Կոտորակի մեջ գիծն անվանում են կոտորակի գիծ:

Կոտորակի գծից վերև գրված թիվն անվանում են համարիչ:

Կոտորակ

 Հավասար հայտարար ունեցողկոտորակների համեմատումը

Կանոնավոր և անկանոն կոտորակնե

Քանի ֆլեշմոբի եմ մասնակցել

2․

Առաջադրանքներ 17.05.2021-21.05.2021

Երկնիշ թվերից քանիսի՞ տասնավորն է 6:

1) 8

2) 9

3) 10

4) 11

2.Գտիր ամենամեծ քառանիշ և ամենամեծ եռանիշ թվերի տարբերությունը.

1) 9900

2) 1000

3) 9000

4) 1900

3.Որքանո՞վ կփոքրանա 57314 թիվը, եթե նրա գրության հազարավորը փոխարինենք 0-ով:

1) 3-ով

2) 70-ով

3) 300-ով

4) 7000-ով

4.Որքանո՞վ կմեծանա թիվը, եթե նրա գրությանն աջից կցագրենք 0 թվանշանը:

1) կմնա նույնը

2) կմեծանա 10-ով

3) կմեծանա 10 անգամ

4) կփոքրանա 10 անգամ

5.Ո՞ր դատողությունն է սխալ.

1) Թիվը 1-ով բազմապատկելիս ստանում ենք այդ թվի հաջորդ թիվը:

2) Թիվը 1-ի բաժանելիս ստանում ենք նույն թիվը:

3) 0-ն զրոյից տարբեր թվի բաժանելիս ստանում ենք 0:

4) Թիվը 0-ով բազմապատկելիս ստանում ենք 0:

6.Ընտրիր աճման կարգով դասավորված շարքը:

1) 6 մ, 21 դմ, 87 սմ, 35 մմ

2) 87 սմ, 6 մ, 21 դմ, 35 մմ

3) 35 մմ, 87 սմ, 21 դմ, 6 մ

4) 21 դմ, 35 մմ, 6 մ, 87 սմ

7.Ընտրիր այն պատասխանը, որն արտահայտում է 5/6 օրը ժամերով:

1) 4 ժ

2) 8 ժ

3) 16

4) 20 ժ

8.Երեք թվերից առաջինը երկրորդից փոքր է 10 անգամ: Երրորդը առաջինից մեծ է 100 անգամ: Ո՞րն է երրորդ թիվը, եթե երկրորդ թիվը 300-ն է:

1) 3

2) 30

3) 300

4) 3000

9. Խանութն առաջին օրը ստացավ 534 կգ ալյուր,ինչը 3 անգամ քիչ էր, քան երկրորդ օրն ստացած ալյուրը: Քանի՞ կիլոգրամ ալյուր ստացավ խանութը երկրորդ օրը:

1) 178

2) 712

3) 1068

4) 1602

10.1-ից 40 թվերի գրության մեջ քանի՞ անգամ է 3 թիվը օգտագործվում:

1) 13

2) 14

3) 15

4) 16

11.Կատարիր բաժանում մնացորդով՝ 587:17(պատասխանում գրիր մնացորդը):

Պատ. 4թիվ 7մնացորդ

12.674 և 297 թվերի տարբերությունը փոքր է այդ թվերի գումարից: Գրիր անհավասարության տեսքով:

Պատ.377

13.Հաշվիր 115 x (126 : 3) – (4525 : 5+1697) արտահայտության արժեքը:

Պատ.408 135

14.Տրված թվերից հետո գրիր ևս մեկ թիվ ըստ օրինաչափության:

2, 2, 4, 12, 48, 240, …

Պատ.1440

15.Դիր փակագծերն այնպես, որ վերականգնվի հավասարությունը.

700-(700-600) x 5=200

16.Դպրոցականները երկու օրում հողամասից հավաքեցին 1486 կգ միրգ: Երկրորդ օրը հավաքեցին 42 կգ-ով պակաս միրգ, քան հավաքել էին առաջին օրը: Որքա՞ն միրգ հավաքեցին դպրոցականները երկրորդ օրը:

Լուծումը պարտադիր է

1486-42=1444կգ

1444:2=722կգ

722+42=764կգ

Պատ.764 կգ

17.Ուղղանկյան կողմերից մեկը մյուսից 3 անգամ փոքր է: Գտիր ուղղանկյան պարագիծը, եթե մեծ կողմի երկարությունը 21 սմ է:

1)7+7=14

2) 21+21=42

3) 14+42=56

Առաջադրանքներ 30.04.2021 մաթեմատիկա

1.Գտիր թվի նշված մասը:

39-ի 4/13 մասը 12

925-ի 12/25 մասը 444

2.Գրեք մի քանի կոտորակներ, որոնց համարիչները 4-ով փոքր լինեն հայտարարներից: Ինպե՞ս են անվանում այդպիսի կոտորակներից:

6/10, 13/17,5/9, 30/34, 42/46.կանոնավոր

3.Գրեք մի քանի կոտորակներ, որոնց համարիչները 4-ով մեծ լինեն հայտարարներից: Ինպե՞ս են անվանում այդպիսի կոտորակներից:

55/51, 68/64, 21/17, 12/8, 77/73. անկանունավոր

4.A կետից հակադիր ուղղություններով դուրս եկան երկու ավտոմեքենա: 3 ժամ հետո որքա՞ն կլինի նրանց միջև հեռավորությունը, եթե առաջին մեքենան 1 ժամում անցնում է 70 կմ, իսկ երկրորդը՝ 80 կմ:

Լուծում 1)3×70=210 2)3×80=240

Պատ․՛ V1 210, V2 240,

5.Լրացրեք բաց թողած փակագծեր այնպես, որ ստացվի ճիշտ հավասարություն.

  3+7×2-5=15

  18-8:2+5=10             

6.Գտիր երկու քառանիշ թիվ, որոնք բաժանվում են 9-ի:

2727, 9999.

Առաջադրանքներ 30.03.2021

1.Արտահայտիր.

1 մ-ը կիլոմետրով 1000կմ,

1 մմ-ը սանտիմետրով 0ամբողջով

1 կգ-ը ցենտներով 10ցենտ

1 գ-ը կիլոգրամով 100

1վ-ը րոպեով 0ամբողջով

1 տարին դարով 0ամբողջով

2.Պարզիր՝ ինչի է հավասար նշված մասը, և գրիր հավասարության տեսքով.

Մեկ տասներորդ  տոննա մեկ գ․

Մեկ տասներորդ  մետր 1դմ

Մեկ տասներորդ  սանտիմետր 1մմ

Մեկ տասներորդ  դեցիմետր 1սմ

Մեկ հարյուրերորդ  կիլոգրամ 100գ

Մեկ հարյուրերորդ  մետր 1սմ

Մեկ հարյուրերորդ  դեցիմետր 1մմ

Մեկ հարյուրերորդ  դար 1տ․

Մաթեմատիկական առաջադրանք 22-26 ճարտարապետություն ազատության արձան Ամերիկա

Աստվածուհին մի ոտքով կանգնած է փշրված շղթաների վրա, աջ ձեռքում վեր պարզած ջահ է, ձախում՝ լատիներեն JULY IV MDCCLXXVI գրությամբ տախտակ, որը համապատասխանում է ԱՄՆ անկախության հռչակագիրը ստորագրելու տարեթվին (1776 թ. հուլիսի 4)։
Սովորաբար լաստանավով ժամանող այցելուները բարձրանում են 356 աստիճան մինչև արձանի պսակը կամ 192 աստիճան մինչև պատվանդանի բարձրակետը։ Պսակում տեղակայված են 25 պատուհաններ, որոնք խորհրդանշում են աշխարհը լուսավորող երկրի թանկագին քարերն ու երկնային շողերը։ Յոթ շողերը խորհրդանշում են յոթ ծովերն ու յոթ մայրցամանքները ըստ ժամանակակից արևմտյան աշխարհագրության ավանդության։
Արձանի պողպատե կարկասը կշռում է 125 տոննա, 2.57 մմ հաստության երեսպատման պղնձե թիթեղների ընդհանուր քաշն է՝ 31 տոննա։ Պատվանդանի հիմքից մինչև ջահի ծայրը հեռավորությունը կազմում է 93 մետր, բուն արձանի բարձրությունը 46 մետր է։
Արձանի պսակի և ջահի վրայի հարթակներից բացվում է Նյու Յորքի ծովածոցի համայնապատկերը։ Պատվանդանում գտնվում է արձանի պատմության ցուցահանդես-թանգարանը։

Առաջադրանքներ 17.03.2021 Մաթեմատիկա

1. Նշիր ժամանակի չափման միավորների մասին ճիշտ հավասարությունը:

 • 1 տարի = 60 ամիս= 12 ամիս
 • 2 տարի = 20 ամիս, 24 ամիս
 • 3 դար = 300 տարի 300 տարի
 • 2 դար = 480 տարի 200 տարի

2.Երևանի Գրիրգոր Լուսավորիչ եկեղեցու կառուցման աշխատանքները սկսվել են 1995 թվականին և ավարտվել 2004 թվականին: Քանի՞ տարում է կառուցվել եկեղեցին: 9 տար

3.Գրիգորը ծնվել է 2002 թվականի ապրիլի 12-ին, դրանից 2 տարի հետո ծնվել է նրա քույրը: Գտիր քրոջ ծննդյան թվականն ու ամսաթիվը: 2004 ապրիլի 14:

4. Հայաստանը Քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն հռչակեց 301 թվականին:

Ո՞ր դարում է Քրիստոնեությունը Հայաստանում պետական կրոն հռչակել:

Պատասխան՝ 4-րդ դարում:

5. Հաշվիր արտահայտության արժեքը:

12 դար −3 դար 25 տարի 8= դար  75տարի