Երրորդ ուսումնական շրջանի ափոփում (մաթեմատիկա)

Ինքնաստուգման գնահատականը—9—

Բլոգում մաթեմատիկա բաժնի հղումը 1 բաժինը 2 բաժինը

Քանի՞ ֆլեշմոբի է մասնկացել 1

Ինչքա՞ն է գնահատում իր գիտելիքները և աշխատանքը երրորդ ուսումնական շրջանում 8-9

Թեմա՝ Կոտորակների համեմատում

1.Համեմատե՛ք կոտորակները

7/6 < 5/3
2/3 > 1/2
21/22 > 32/33
15/17 < 21/20
2.Գրե՛ք այն բոլոր բնական թվերը, որոնք աստղանիշի փոխարեն տեղադրելու դեպքում կստացվի ճիշտ անհավասարություն

 • 6/5 < 13/5
 • 1/5 < 2/5
 • 4/7 > 3/7
 • 1>4/4

3.Արդյո՞ք միշտ է անկանոն կոտորակը մեծ կանոնավոր կոտորակից: Բերեք մի քանի օրինակներ:

4/5. 11/10. 1000000/56.

4.Գրե՛ք 7/10-ից մեծ այն բոլոր կոտորակները, որոնց համարիչը 7 է:

13/7.

6.Գրե՛ք,17/9-ից փոքր բոլոր այն կոտորակները, որոնց հայտարարը 9 է:

16/9 15/9

7.Լրաց,րե՛ք աղյուսակը:

 Գումարելի 3/8 5/24 37/81 61/72 39/45 82/81
 Գումարելի 11/18 9/16 5/27 17/48 16/25 71/36
 Գումար     

Կոտորակների գումարում

 1. Կատարել գումարում
 • 1/3+5/3=6/3
 • 2/5+6/5=8/5
 • 9/13+8/13=17/13
 • 13/15+2/15=15/15
 • 1/2+7/2+9/2=17/2
 • 3/4+14/4+6/4=23/4
 • 9/15+8/15+12/15=29/15
 • 1/2+1/2+1/2=3/2
 • 1/5+7/5+9/5=17/5
 • 4/13+5/13+=10/13
 • 1/9+3/9+5/9=9/9
 • 2․ Կոտորկաները բերել ընդհանուր հայտարարի և կատարել գումարում

2/3+5/6=4+5/6=9/6
3/2+7/6=9+7/6=16/6
14/15+1/5=14+3/15=17/15
2/5+4/5=26+4/5=6/5
1/20+4/10=1+4/20=5/20
4/15+3/5=4+3/15=7/15
12/20+4/7=12+4/1=16/1
24/30-1/6=24+1/10=25/10
35/16-2/32=35+2/2=37/2
1/15+4/20+6/60=1+4/6+5=11/5
34/7+2/14+5/6=34+2/5+1=41/1
1/5+3/10=1+3/5=4/5
3/6+2/4=3+2/2=5/2
5/20+1/4=5+1/2=6/2
6/15+3/10=6+3/5=9/5
3/7+4/10=3+4/1=7/1
14/20+7/10=14+7/2=21/5

Կոտորակները ընդհանուր հայտարարի բերելը

Առաջադրանքներ դասարանում Կոտորակները բերեք ընդհանուր հայտարարի

5/3=20/12

4/6 =/8/12

5/6=/12

7/12=

1/18 5/6=

3/5 և 4/15

1/10 և 4/25

2/3 և 3/4

3/2 և 5/3

1/12 և 3/4

14/5 և 4/7

5/2 և 3/15

12/100 և 6/25

6/13 և 4/7

7/12 և 5/10

7/100 և 3/25

5/4 և 12/14

1/12 և 5/6

5/12 և 3/7

1/15 և 5/4

9/10 և 5/7

Առաջադրանքներ տան համար

Կոտորակները բերե՛ք 24-ի հավասար ընդհանուր հայտարարի.

3/2 և 5/6

¾ և 17/6

13/6 և 14/3

1/12 և 5/8

Կոտորակները բերե՛ք ընդհանուր հայտարարի .

1/6 և 8/15

8/3 և 7/12

1/48 և 75/12

9/50 և 24/25

Թվերի բաժանելիությունը 10-ի, 5-ի և 2-ի 09.12.2021

 1. Առանց բաժանում կատարելու գտե՛ք 10, 205, 360, 537, 896, 1259 թվերի 10-ի բաժանելիս ստացվող մնացորդը: 10:10=0 (0մն), 205։10=20(5մն), 360։10= 36(0մն), 537:10=53(7մն), 896:10=89(6մն), 1259:10=125(9մն)
 1. Առանց բաժանում կատարելու գտե՛ք 76, 83, 245, 189, 800, 384, 554 թվերը 5-ի բաժանելիս ստացվող մնացորդները: 76:5=14(6մն), 83:5=16(3մն), 245:5=49(0մն), 189:5=36(9մն), 800:5=160(0մն), 384:5=1 920(0մն) 554։5= 110(4մն)
 2. 4, 59, 28, 896, 562, 10002, 569, 568, 380046, 235, 56689 թվերը բաժանե՛ք երկու խմբի՝ զույգ և կենտ թվեր: զույգ- 4, 28, 896, 562, 10002,568,380046, կենտ- 59, 569,235, 56689.
 3. Ձմեռ պապը երեխաներից ամեն մեկին մի նվեր տվեց, որի մեջ կար այնքան կոնֆետ, որքան որ այդ երեխայի տարիքն էր: Քանի՞ կոնֆետ բաժանեց Ձմեռ պապը, եթե այդտեղ կային 9 երեխաներ, որոնցից բոլորի տարիքները տարբեր էին, ընդ որում ամենակրտսերը 6 տարրեկան էր, իսկ ամենաավագը՝ 14: Լուծում.’
  6+7+8+9+10+11+12+13+14=90
  Պատ.’ 90 կոնֆետներ

Լրացուցիչ

 • 1. Գտե՛ք առաջին յոթ բնական թվերը, որոնք 3-ի բաժանելիս ստացվում է 2 մնացորդ: 5,8, 11, 14 17,20, 23:
  2 .Ծաղկեփնջում 50 կարմիր ու սպիտակ վարդեր կան, ընդ որում կարմիր վարդերը 4 անգամ շատ են սպիտակ վարդերից: Քանի՞ սպիտակ վարդ կա ծաղկեփնջում
  50-4
  Պատ.’ 46
 • 3. 14, 520, 147, 185, 210, 589, 25660, 25587, 25470, 2588, 14, 1476, 1745, 120 հետևյալ թվերից առանձնացրեք նրանք որոնք առանց մնացորդի բաժանվում են և՛ 10-իմ, և՛ 5-ի, և՛ 2-ի:
  14:10=10 4մն 14:5=9 5մն
  520 մնացորդ չկա
  147:10= 14 7մն, 147:5=28 7մն 147:2=70 7մն
  185:10=36 5մն 185:2=90 5մն
  210 չկա մնացորդով
  589:10= 58 9մն 589:5=116. 9 մն 589։2=290 9մն
  25660 չի բաժանվում մնացորդով
  25587:10=25 580 7մն
  25470 չի բաժանվում մնացորդով
  2588:10= 258(8մն) 2588:5=516(8մն)
  14:10=10 4մն 14:5=9 5մն

210 չկա մնացորդով
589:10= 58 9մն 589:5=116. 9 մն 589։2=290 9մն
25660 չի բաժանվում մնացորդով
25587:10=25 580 7մն
25470 չի բաժանվում մնացորդով
2588:10= 258(8մն) 2588:5=516(8մն)
14:10=10 4մն 14:5=9 5մն
1476:10=147 (7մն) 1476:5=294 (6մն)
1745:10=174 (5մն) 1745:2=870 (5մն)
120 չի բաժանվում մնացորդով.

 • 4.Ճամփորդը հեծանիվով 12 ժամում անցավ որոշ ճանապարհ: Որքա՞ն ժամանակում նա կանցնի այդ նույն ճանապարհը մեքենայով, եթե մեքենայի արագությունը հեծանիվի արագությունից երկու անգամ մեծ է: Լուծում.’ 12:2=6
  Պատ.’ 6 ժամում
 • 5. Քանի՞ անգամ կփոքրանա խորանարդի ծավալը, եթե նրա կողը փոքրացվի երկու անգամ: Խորանարդի ծավալը կփոքրանա 2 անգամ։