Երրորդ ուսումնական շրջանի ափոփում (մաթեմատիկա)

Ինքնաստուգման գնահատականը—9—

Բլոգում մաթեմատիկա բաժնի հղումը 1 բաժինը 2 բաժինը

Քանի՞ ֆլեշմոբի է մասնկացել 1

Ինչքա՞ն է գնահատում իր գիտելիքները և աշխատանքը երրորդ ուսումնական շրջանում 8-9

Խառը թվերի համեմատում

 1. Համեմատե՛ք խառը թվերը
 2. 1 ամբողջ 97/100 և 1 ամբողջ 2/3
 3. 3 ամբողջ 1/10 և 2 ամբողջ 9/10
 4. 20 ամբողջ 5/8 և 21 ամբողջ 1/100
 5. 2 ամբողջ 2/5 և 2 ամբողջ 3/4
 6. 4 ամբողջ 6/4 և 4 ամբողջ 5/7
 7. 120 ամբողջ 1/3 և 121 ամբողջ 1/9

 1. Աճման կարգով դասավորե՛ք հետևյալ թվերը
 1. 11 ամբողջ 2/3, 5 ամբողջ 3/4, 25 ամբողջ 8/15, 13 ամբողջ 6/7,  5 ամբողջ 1/4, 11 ամբողջ 1/3, 13 ամբողջ 5/7, 25 ամբողջ 9/15

5 ամբողջ 1/4, 5 ամբողջ 3/4, 11 ամբողջ 1/3, 11 ամբողջ 2/3, 13 ամբողջ 5/7, 13 ամբողջ 6/7, 25 ամբողջ 8/15, 25 ամբողջ 9/15

 1. Նվազման կարգով դասավորե՛ք հետևյալ թվեր
 2. 4 ամբողջ 11/13, 19 ամբողջ 13/14, 20 ամբողջ 2/7, 18 ամբողջ 9/11, 4 ամբողջ 10/13, 20 ամբողջ 5/8, 19 ամբողջ 5/14

20 ամբողջ 5/8, 20 ամբողջ 2/7, 19 ամբողջ 13/14, 19 ամբողջ 5/14, 18 ամբողջ 9/11, 4 ամբողջ 11/13, 4 ամբողջ 10/13

 1. Ինչքանո՞վ պետք է մեծացնել 4/9-ը, որպեսզի ստացվի՝
 2. 7/9-4/9=3/9
 3. 1-4/9=5/9
 4. 11/12-4/9=17/36
 5. 8/5-4/9=52/45

 1. Երկու դերձակ մեկ աշխատանքային օրում կատարեցին ամբողջ աշխատանքի ¾-ը, ընդ որում նրանցից մեկը կատարեց ամբողջ աշխատանքի կեսը: Աշխատանքի ո՞ր մասը կատարեց մյուս դերձակը:

Լուծում 1. 3/4:1/2=3/4×2/1=3/2

Պատ․՝ 3/2 մասը

 1. Կատարե՛ք մնացորդով բաժանում.
 2. 395 : 8= 49մն․3
 3. 162 : 5=32մն․2
 4. 977 : 2= 488մն․1
 5. 151 : 2= 75մն․1
 6. Իրարից 750 կմ հեռավորություն ունեցող քաղաքներից միաժամանակ իրար ընդառաջ դուրս եկան երկու մեքենա: Նրանցից մեկի արագությունը 70 կմ/ժ էր, մյուսինը՝ 80 կմ/ժ: Ամբողջ ճանապարհի ո՞ր մասը կկազմի նրանց հեռավորթյունը 2 ժ հետո:

Լուծում 1․ 140+160=300 2․ 450։50=9

Պատ․՝ 9

 1. Մտպահված է մի թիվ: Եթե այդ թվին ավելացնենք 127 և ստացված գումարից հանենք 89, ապա կստացվի 111 : Գտե՛ք մտապահված թիվը:

Լուծում․՝ 1․ 111-89=22+127=149

Պատ․՝ 149

Մաթեմատիկայի Ինքնաստուգում

1.Կոտորակները բերե՛ք ընդհանուր հայտարարի
7/12, 9/4, 1/3=(12) 7/12, 27/12, 4/12 .
4/5, 11/10, 7/15=(30) 24/30, 33/30, 14/30.
9/14, 25/21 և 1/28=(84) 54/84, 100/84, 3/84.
1/6, 11/30 և 111/18= (90) 15/90, 33/90, 55/90.

 1. Գումարե՛ք կոտորակները
  8/35+9/35=17/35
  38/93+16/93+105/93=159/93
  5/72+5/6= 65/72
  1/12 + 5/8=42/36
 1. Բազմապատկե՛ք կոտորակները
  4/5 x 7/8=28/40
  1 x 12/47=12/47
  18/5 x 2/3= 36/15
  14/9 x 3/4=42/36
 2. Համեմատե՛ք կոտորակները

14/8 > 5/1

4/7 < 8/7

1x < 8/7

15/17 > 14/7

5. Ուղղանկյան լայնությունը 7/2 սմ է, իսկ երկարությունը լայնությունից 5 անգամ մեծ է: Գտե՛ք ուղղանկյան պարագիծը և մակերեսը: 17/5

Կոտորակների բազմապատկումը

1.Բաժինների գումարը գրե՛ք կոտորակի տեսքով

 • 1/5+1/5+1/5+1/5=4/5
 • 2/3+2/3+2/3+2/3+2/3=10/3=3ամբողջ1/3
 • 4/3+4/3+4/3+4/3=4×4/3=16/3=5ամբողջ1/3
 • 7/2+7/2+ 7/2=3×7/2=4/5=21/2=10ամբողջ1/2

2.Կատարե՛ք բազմապատկում

 • 3/7×5/2=15/14
 • 8/3×9/4=72/12
 • 5/9×7/4=35/36
 • 6/7×3/8=18/56
 • 2/9×6/17=12/153
 • 4/9 x 15/8=60/72
 • 12/17 x 31/27=372/459
 • 56/39 x 13/8=728/459
 • 25/23 x 69/70=1725/1975
 • 44/37 x 111/11=4884/407
 • 54/23 x 25/36=1350/828

3.Կատարե՛ք գործողությունները

 • 81/16 x 8/5 — 3/20 x 11/4=648/80-33/80=615/80
 • 35/4 x 79/15 — 21/3 x 5/4=2765/60-105/60=2765-515/60=2250/60
 • 13/14 x 68/7 — 97/49 x 9/8=884/98-884/392
 • 2/5 x (1/2+3/4 + 1/8)=2/5x 11/8=22/40
 • 3/7 x 2/4 + 5/2 x 3/14=6/28+15/28=21/28
 • 8/15 x 9/2 — 7/16 x 8/21=72/30-56/336
 • 7/12 x 12/7-11/17 x 17/11=84/84-187/187

Թեմա՝ Կոտորակների համեմատում

1.Համեմատե՛ք կոտորակները

7/6 < 5/3
2/3 > 1/2
21/22 > 32/33
15/17 < 21/20
2.Գրե՛ք այն բոլոր բնական թվերը, որոնք աստղանիշի փոխարեն տեղադրելու դեպքում կստացվի ճիշտ անհավասարություն

 • 6/5 < 13/5
 • 1/5 < 2/5
 • 4/7 > 3/7
 • 1>4/4

3.Արդյո՞ք միշտ է անկանոն կոտորակը մեծ կանոնավոր կոտորակից: Բերեք մի քանի օրինակներ:

4/5. 11/10. 1000000/56.

4.Գրե՛ք 7/10-ից մեծ այն բոլոր կոտորակները, որոնց համարիչը 7 է:

13/7.

6.Գրե՛ք,17/9-ից փոքր բոլոր այն կոտորակները, որոնց հայտարարը 9 է:

16/9 15/9

7.Լրաց,րե՛ք աղյուսակը:

 Գումարելի 3/8 5/24 37/81 61/72 39/45 82/81
 Գումարելի 11/18 9/16 5/27 17/48 16/25 71/36
 Գումար     

Կոտորակների գումարում

 1. Կատարել գումարում
 • 1/3+5/3=6/3
 • 2/5+6/5=8/5
 • 9/13+8/13=17/13
 • 13/15+2/15=15/15
 • 1/2+7/2+9/2=17/2
 • 3/4+14/4+6/4=23/4
 • 9/15+8/15+12/15=29/15
 • 1/2+1/2+1/2=3/2
 • 1/5+7/5+9/5=17/5
 • 4/13+5/13+=10/13
 • 1/9+3/9+5/9=9/9
 • 2․ Կոտորկաները բերել ընդհանուր հայտարարի և կատարել գումարում

2/3+5/6=4+5/6=9/6
3/2+7/6=9+7/6=16/6
14/15+1/5=14+3/15=17/15
2/5+4/5=26+4/5=6/5
1/20+4/10=1+4/20=5/20
4/15+3/5=4+3/15=7/15
12/20+4/7=12+4/1=16/1
24/30-1/6=24+1/10=25/10
35/16-2/32=35+2/2=37/2
1/15+4/20+6/60=1+4/6+5=11/5
34/7+2/14+5/6=34+2/5+1=41/1
1/5+3/10=1+3/5=4/5
3/6+2/4=3+2/2=5/2
5/20+1/4=5+1/2=6/2
6/15+3/10=6+3/5=9/5
3/7+4/10=3+4/1=7/1
14/20+7/10=14+7/2=21/5

Կոտորակները ընդհանուր հայտարարի բերելը

Առաջադրանքներ դասարանում Կոտորակները բերեք ընդհանուր հայտարարի

5/3=20/12

4/6 =/8/12

5/6=/12

7/12=

1/18 5/6=

3/5 և 4/15

1/10 և 4/25

2/3 և 3/4

3/2 և 5/3

1/12 և 3/4

14/5 և 4/7

5/2 և 3/15

12/100 և 6/25

6/13 և 4/7

7/12 և 5/10

7/100 և 3/25

5/4 և 12/14

1/12 և 5/6

5/12 և 3/7

1/15 և 5/4

9/10 և 5/7

Առաջադրանքներ տան համար

Կոտորակները բերե՛ք 24-ի հավասար ընդհանուր հայտարարի.

3/2 և 5/6

¾ և 17/6

13/6 և 14/3

1/12 և 5/8

Կոտորակները բերե՛ք ընդհանուր հայտարարի .

1/6 և 8/15

8/3 և 7/12

1/48 և 75/12

9/50 և 24/25

Կրկնություն

 1. Գրե՛ք այն կոտորակը, որին հավասար է տրված բաժինների գումարը
  • 1/7+1/7+1/7+1/7=4/7
  • 1/48+1/48+1/48+1/48=4/48
 2. Բաժինների գումարի տեսքով ներկայացրե՛ք սովորական կոտորակները
  • 7/9=1/9+1/9+1/9+1/9+1/9+1/9+1/9
  • 14/5= 14/5+14/5+14/5+14/5+14/5+14/5+14/5+14/5+14/5+14/5+14/5+14/5+14/5+14/5
  • 28/3=28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3
  • 8/9= 8/9+8/9+8/9+8/9+8/9+
 1. Գրե՛ք այն կոտորակը, որին հավասար է տրված բաժինների գումարը
  • 1/7+1/7+1/7+1/7=4/7
  • 1/48+1/48+1/48+1/48=4/48
 2. Բաժինների գումարի տեսքով ներկայացրե՛ք սովորական կոտորակները
  • 7/9=1/9+1/9+1/9+1/9+1/9+1/9+1/9
  • 14/5= 14/5+14/5+14/5+14/5+14/5+14/5+14/5+14/5+14/5+14/5+14/5+14/5+14/5+14/5
  • 28/3=28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3
  • 8/9= 8/9+8/9+8/9+8/9+8/9+8/9+8/9+8/9
 3. Քանի՞ աստիճան է ուղիղ անկյան 5/6 մասը: 90×5:6= 75

4. Քանի՞ դմ է

 • 1․ 2/5 մ-ը= 4դմ
 • 3/20 կմ-ը 15 դմ
 • 2․ Աստղանիշի փոխարեն ի՞նչ թիվ գրեու դեպքում կստացվի ճիշտ հավասարություն6 x *= (49+5)x2
 • (2x*)x48=96
 • 3․ Կատարե՛ք գործողությունները(93120-3620): (482+234)=
 • (696259-1435) : (392+2752)=
 • 4․ Կոտորակների հավասարության պայմանի հիման վրա ստուգե՛ք, թե իրար հավասար են հետևյալ կոտորակները4/3 և 12/36
 • 88/16 և 11/2
 • 21/14 և ¾
 • 4/3 և 16/4
 • 5․ Աստղանիշի փոխարեն տեղադրեք այն թիվը, որի դեպքում կստացվի հավասարություն2/5 = */20
 • 2/3 = * /27
 • 7/8 = 21/*
 • 1=2/*

Թվերի բաժանելիությունը 10-ի, 5-ի և 2-ի 09.12.2021

 1. Առանց բաժանում կատարելու գտե՛ք 10, 205, 360, 537, 896, 1259 թվերի 10-ի բաժանելիս ստացվող մնացորդը: 10:10=0 (0մն), 205։10=20(5մն), 360։10= 36(0մն), 537:10=53(7մն), 896:10=89(6մն), 1259:10=125(9մն)
 1. Առանց բաժանում կատարելու գտե՛ք 76, 83, 245, 189, 800, 384, 554 թվերը 5-ի բաժանելիս ստացվող մնացորդները: 76:5=14(6մն), 83:5=16(3մն), 245:5=49(0մն), 189:5=36(9մն), 800:5=160(0մն), 384:5=1 920(0մն) 554։5= 110(4մն)
 2. 4, 59, 28, 896, 562, 10002, 569, 568, 380046, 235, 56689 թվերը բաժանե՛ք երկու խմբի՝ զույգ և կենտ թվեր: զույգ- 4, 28, 896, 562, 10002,568,380046, կենտ- 59, 569,235, 56689.
 3. Ձմեռ պապը երեխաներից ամեն մեկին մի նվեր տվեց, որի մեջ կար այնքան կոնֆետ, որքան որ այդ երեխայի տարիքն էր: Քանի՞ կոնֆետ բաժանեց Ձմեռ պապը, եթե այդտեղ կային 9 երեխաներ, որոնցից բոլորի տարիքները տարբեր էին, ընդ որում ամենակրտսերը 6 տարրեկան էր, իսկ ամենաավագը՝ 14: Լուծում.’
  6+7+8+9+10+11+12+13+14=90
  Պատ.’ 90 կոնֆետներ

Լրացուցիչ

 • 1. Գտե՛ք առաջին յոթ բնական թվերը, որոնք 3-ի բաժանելիս ստացվում է 2 մնացորդ: 5,8, 11, 14 17,20, 23:
  2 .Ծաղկեփնջում 50 կարմիր ու սպիտակ վարդեր կան, ընդ որում կարմիր վարդերը 4 անգամ շատ են սպիտակ վարդերից: Քանի՞ սպիտակ վարդ կա ծաղկեփնջում
  50-4
  Պատ.’ 46
 • 3. 14, 520, 147, 185, 210, 589, 25660, 25587, 25470, 2588, 14, 1476, 1745, 120 հետևյալ թվերից առանձնացրեք նրանք որոնք առանց մնացորդի բաժանվում են և՛ 10-իմ, և՛ 5-ի, և՛ 2-ի:
  14:10=10 4մն 14:5=9 5մն
  520 մնացորդ չկա
  147:10= 14 7մն, 147:5=28 7մն 147:2=70 7մն
  185:10=36 5մն 185:2=90 5մն
  210 չկա մնացորդով
  589:10= 58 9մն 589:5=116. 9 մն 589։2=290 9մն
  25660 չի բաժանվում մնացորդով
  25587:10=25 580 7մն
  25470 չի բաժանվում մնացորդով
  2588:10= 258(8մն) 2588:5=516(8մն)
  14:10=10 4մն 14:5=9 5մն

210 չկա մնացորդով
589:10= 58 9մն 589:5=116. 9 մն 589։2=290 9մն
25660 չի բաժանվում մնացորդով
25587:10=25 580 7մն
25470 չի բաժանվում մնացորդով
2588:10= 258(8մն) 2588:5=516(8մն)
14:10=10 4մն 14:5=9 5մն
1476:10=147 (7մն) 1476:5=294 (6մն)
1745:10=174 (5մն) 1745:2=870 (5մն)
120 չի բաժանվում մնացորդով.

 • 4.Ճամփորդը հեծանիվով 12 ժամում անցավ որոշ ճանապարհ: Որքա՞ն ժամանակում նա կանցնի այդ նույն ճանապարհը մեքենայով, եթե մեքենայի արագությունը հեծանիվի արագությունից երկու անգամ մեծ է: Լուծում.’ 12:2=6
  Պատ.’ 6 ժամում
 • 5. Քանի՞ անգամ կփոքրանա խորանարդի ծավալը, եթե նրա կողը փոքրացվի երկու անգամ: Խորանարդի ծավալը կփոքրանա 2 անգամ։

Թվային արտահայտություններ

 1. Հաշվե՛ք թվային արտահայտության արժեքը.
 • (379 + 621) : 125 + (94 — 31) x 8 =1. 379+621=1000 2 1000:125=8 3 94-31=63 4 63×8=188 5 188+8=196
 • (32 x 5) x 4 + (600 : 100) : 3= 1 32×5=160 2 600:100=6 3 160×4 4 6:3=2 5 640+2=642
 1. Կազմե՛ք թվային արտահայտություն և հաշվե՛ք նրա արժեքը.
 • 28 և 81 թվերի արտադրյալը՝ բաժանած 212 և 149 թվերի տարբերությունը 2268 :63=36
 • 112 և 14 թվերի քանորդը՝ բազմապատկած 901 և 876 թվերի տարբերությամբ: 8×25=200
 • Իմ կազմածը
 • 12 և 34 թվերի արտադյալ բազմապատկած 300 և 100 թվերի տարբերությունը 408×3=1224
 1. Առաջադրանքը գրի՛ առեք թվային արտահայտության տեսքով, այնուհետև հաշվե՛ք նրա արժեքը.
 • Յոթանասունի և երեսունչորսի տարբերությունը փոքրացնել երեք անգամ 12
 • Քառասունչորսի և տսանմեկի քանորդը մեծացնել հարյուր երեսուներկու անգամ 528