Ֆլեշմոբյան խնդիր


Ընտանիքում երեխաները 2, 4, 5, 6, 8 և 10 տարեկան են։ Նրանցից չորսի տարիքների գումարը 22 է։ Ի՞նչ տարիքի են մյուս երկուսը:

Լուծում 1. 10+4+6+2=22 , երեխաները 10, 4, 6, և 2 տարեկան են։

Պատ․՝ Մյուս երկուսը 5, և 8 տարեկան են