Ամառային առաջադրանքների փաթեթ. 3-րդ դասարան

Թարգմանիր նախադասությունները

1 Հիմա ամառ է և մենք գնում ենք գյուղ:

It is summer now and we go to the village.

2 Իմ տատիկն ու պապիկը ունեն մեծ ագարակ:

My grandparents have a big farm.

3 Այնտեղ կան շատ կենդանիներ:

There are many animals there.

4 Գյուղում շատ հետաքրքիր է:

It is very interesting in village.

Գրիր այս բառերի հակառակ բառերը

Come-go, big-small, white-black, village-city, open-close, stand-sit, good-bad.

Լրացրեք նախադասությունները տեղադրելով՝ am, is, are

Լրացրեք նախադասությունները տեղադրելով՝can, can’t կամ հարցական

Լրացրեք նախադասությունները տեղադրելով` have,  have got, has, has got կամ հարցական