ԹՎԱԿԱՆ ԱՆՈՒՆ Առաջադրանքներ՝

 1. Հետևյալ թվականները գրել տառերով` 54-հիսունչորս, 847-ութ հարյուր քառասունյոթ , 6985- վեց հազար ինը հարյուր ութսունհինգ , 12546-տասներկու հազար հինգ հարյուր քառասունվեց , 68-վաթսունութ, 95-իննսունհինգ, 15-տասնհինգ, 58-հիսունութ, 697- վեց հարյուր ինսունյոթ, 89-ութսունհինգ:
 2. Գրեք, թե որ թվականներն են գրվում միասին, իսկ որոնք՝ առանձին: մեկից-իննսունինը թվերը գրում էնք միասին, իսկ հարյուրից հետո առանձին։ Օրինակ տասնմեկ, և մյուս օրինակը հարյուր հազար։
 3. Գրեք բոլոր տասնյակները և բառակազմորեն դրանք վերլուծեք՝ առանձնացնելով արմատն ու ածանցը: Ո՞ր ածանցն է կրկնվում, ձեր կարծիքով դա ի՞նչ իմաստ ունի:

10 տասը -տաս

20 քսան-քսան

30 երեսուն=երեք+սուն

40 քարասուն=քար+ա+սուն

50 հիսուն=հինգ+սուն

60 վաթսուն-վեց+սուն

70 յոթանասուն=յոթ+ան+ա+սուն

80 ութանացուն=ութ+ան+ա+սուն

90 իննըսուն=իննը+սուն

4․ Բառերը տեղավորեք աղյուսակում՝Չորրորդ, մեծ, մեծություն, մարդ, լավագույն, ամենաերկար, հինգ, երրորդ, թիվ, վազք, դաժան, հինգերորդ, վերջին, լուսավոր, սենյակ, մայրիկ, դուռ, դատավոր, դատարկ:
գոյականածականթվական

Թվական-Չորրորդ, հինգ, երրորդ, հինգերորդ, դատարկ։

Ածական-մեծ, լավագույն, ամենաերկար, դաժան, վերջին, լուսավոր, դատարկ։

Գոյական-մեծություն, մարդ, թիվ, վազք, դատավոր։

ՀԱՅՈՑ ՄԱՅՐԱՔԱՂԱՔՆԵՐԸ. Վան, Արմավիր առաջադրանքներ

 • Ինչ անուններով է հայտնի եղել Վան մայրաքաղաքը: Հայտնի է Ուրարտու անունով
 • Ով  է հիմնադրել Վան և Արմավիր մայրաքաղաքները: Քաղաքը հիմնադրել է Վանի թագավոր Սարդուրի Ա-ն, ։ Մովսես Խորենացին Արմավիրի հիմնադրումը վերագրում է Հայկ Նահապետի թոռ Արամայիսին։
 • Ներկայումս որտեղ է գտնվում Վան և Արմավիր մայրաքաղները, նշեք քարտեզի վրա և տեղադրեք բլոգում:

Հայոց լեզու 228 229 230

Երեսուն, քառասուն, հիսուն, վաթսուն, յոթանասուն, ինսուն

Ա․ շարքը միասին գրվող թվեր են իսկ

Բ․ շարքը հարադիր

Որոհետև 1-99 թվերը գրվում են միասին իսկ մյուսները առանձին

Վաթսունհինգ, քառասունութ, հարյուր յոթ, ինսուներեք , վեց հազար ութսունյոթ, չորս հազար երեք հարյուր քսանմեկ, յոթ հարյուր ութսունվեց

The park 5th grade

The park

Jim had a big brother. His name was Sam. Sam was 11 years old. Jim liked to spend time with his brother. They always had a lot of fun together. Jim wanted to go with Sam to the park.

“Can we go to the park?” said Jim.

“Okay. We can go to the park. But we need to ask Mum,” said Sam.

Jim and Sam went to see Mum.

“Mum, can Sam and I go to the park?” Jim said to Mum.

Mum looked out the window at the blue sky. “I would like to go to the park, too. Let’s see if Dad wants to go to the park, too,” said Mum.

Jim, Sam and Mum went to see Dad.

“Dad, do you want to come to the park with Mum, Sam and me?” Jim said to Dad.

Dad looked out of the window. “Let’s all go to the park!” Dad said. Jim put on his hat, and off they went.

Պատասխանիր հարցերին/Answer the questions.

 1. Who is Jim’s brother? Brother Jims’s name is Sam
 2. Where did Jim want to go? Jim wanted to go to the park
 3. Who did Jim ask last? Jim asked his father last
 4. Why did Mum and Dad want to go? Dad and mom wanted to go out because it was good weather.
 5. What did Jim do at the end? Jim put on his hat.
 6. Why do you think Sam said, ‘We need to ask Mum? He thought he wanted to go to his mother the park
 • Կարմիր գույնով նշված նախադասությունները գրիր ապառնի ժամանակով/Write sentences in red in the Future Tense.

 Sam was 11 years old-Sam will 11 years old

Jim and Sam went to see Mum- Jim and Sam will be to see Mum.

 • Կանաչ գույնով նշված նախադասությունները գրիր ներկա անորոշ ժամանակաձևով/ Write sentences in green in Present Simple Tense

Mum looked out the window at the blue sky-Does mum looks out the window at the blue sky.

Jim said to Dad-Jim say’s to Dad.

 • Կապույտով նշված նախադասությունները գրիր ներկա շարունակական ժամանակաձևով/ Write sentences in blue in Present Continuous Tense. 

Dad looked out of the window-Dad looking out of the window

 Jim put on his hat-Jim putting on his hat

10

Прощай, начальная школа!🏫

Прощай, начальная школа! Быстро мы растём, помню первое сентября, как я пошла в первый класс . Никого не знала, а сейчас мой класс моя вторая семья. Спасибо всем учителям, что нас терпели пять лет. Никогда я не забуду первую учительницу, классного руковадителя и всех учителей .Много было смеха, радости веселья. Порой грустила, но однаклассники не давали грустить, учителя видели мой плач волновались за меня, помогали как могли . Настал этот день взрослеть, иди в среднюю школу. Не забуду тебя никогда начальная школа!!!.

Արևմտահայերեն

Մարտ

Գարունը արթնացավ որպեզի ծառերը, խոտերը, ծաղկեն

Արթնացան, ուրախացան

Այո, ուրախացան, որոհետև բոլոր ծաղիկները քնած էին, իսկ հիմա աթնացան

Որ քաղեն (վերցնեն)

Նշենին նրանց ուրախացրեց, որոհետև ոչ մեկ չեր ուզում որ նրանք վերցնեն նրան ցորենը ։

Մաթեմատիկայի Ինքնաստուգում

1.Կոտորակները բերե՛ք ընդհանուր հայտարարի
7/12, 9/4, 1/3=(12) 7/12, 27/12, 4/12 .
4/5, 11/10, 7/15=(30) 24/30, 33/30, 14/30.
9/14, 25/21 և 1/28=(84) 54/84, 100/84, 3/84.
1/6, 11/30 և 111/18= (90) 15/90, 33/90, 55/90.

 1. Գումարե՛ք կոտորակները
  8/35+9/35=17/35
  38/93+16/93+105/93=159/93
  5/72+5/6= 65/72
  1/12 + 5/8=42/36
 1. Բազմապատկե՛ք կոտորակները
  4/5 x 7/8=28/40
  1 x 12/47=12/47
  18/5 x 2/3= 36/15
  14/9 x 3/4=42/36
 2. Համեմատե՛ք կոտորակները

14/8 > 5/1

4/7 < 8/7

1x < 8/7

15/17 > 14/7

5. Ուղղանկյան լայնությունը 7/2 սմ է, իսկ երկարությունը լայնությունից 5 անգամ մեծ է: Գտե՛ք ուղղանկյան պարագիծը և մակերեսը: 17/5

Տրդատ ճարտարապետ.Հետաքրքիր Փաստեր

Տրդատ ճարտարապետ (շուրջ 940 – մահվան թվականն անհայտ է, հավանաբար՝ 1020 թ. հետո), Բագրատունի հարստության դարաշրջանի հայ ճարտարապետ և քանդակագործ։ Շինարարություն է ծավալել հիմնականում Շիրակում։ Նրանից հետո, երբ Աշոտ Գ թագավորը 961թ. տեղափոխեց մայրաքաղաքը Կարսից Անի, այնտեղ տեղափոխվեց նաև կաթողիկոսական աթոռը։ Տրդատը կառուցեց Անիի մայր տաճարը և կաթողիկոսարանի շենքը։ Ըստ հայ պատմիչների (Ստեփանոս Տարոնեցի և այլք) վկայության, այն բանից հետո, երբ Կոստանդնուպոլսում երկրաշարժից հետո փլվել է Սբ. Սոֆիայի մայր տաճարի գմբեթը, Տրդատն է հրավիրվում այն վերականգնելու համար։ Նա գմբեթը կառուցում է 4 մույթերի (սյուների) վրա, տալով նրան հայկական ճարտարապետական ոճ, ապա կամարի վրա հայերեն տառերով գրում է Տրդատ ‌[փա՞ստ]։ Այդ աշխատանքներն ավարտվում են 994թ.։

Վավեր վկայություններ կան, որ նա կառուցել է Արգինայի կաթողիկոսարանի Կաթողիկե եկեղեցին (973–977), Գագկաշեն Սբ. Գրիգոր եկեղեցին (1001–10, Գագիկ Ա Բագրատունի թագավորի հանձնարարությամբ)։ Տրդատին է վերագրվում Հաղպատի վանքի ամենահին եկեղեցու՝ Սբ. Նշանի, Սանահինի վանքի Սբ. Ամենափրկիչ, Մարմաշենի վանքի գլխավոր եկեղեցին, Անիի Սբ. Փրկիչ եկեղեցին, Արգինայի կաթողիկոսարանի համալիրը, Անիի Սմբատաշեն պարիսպի և այլ հուշարձանների կառուցումը։

Նյութըայստեղ