Նոյեմբերի 30 Բառային աշխատանք

երկյուղ-Վախի զգացում

սաստիկ-Սաստիկ կարոտ՝ քաղց՝ ուրախություն:
որոտընդոստ-Որոտի ձայնով
քրքիջ- բարձրաձայն ծիծաղ
քարայր-քարանձավ
պաղատել-Մի բան խնդրելով՝ աղաչելով ուզել
պաղատագին-Մեծ պաղաանքով
տարեց- Ոչ երիտասարդ
խեղկատակ-Տե՛ս Խեղկատակային
խարտյաշ-Ոսկեգույն դեղինին և բալ շագանակագույնին տվող գույնով
ակնթարթ-աչքի կոպեր
հողմ- Ուժեղ քամի
պատճենել- պատճենը հանել
մրրիկ- պտուտահողմ

English 24.11

Անծանոթ բառեր

farm-ագարակ

farmer-ագարակատեր

take for a walk- տանել զբոսնելու

gun- հրացան

soon-շուտով

hare-ճագար, նապաստակ

as   as- այնքան, որքան

over there-այնտեղ

perhaps-հավանաբար

fly-ճանճ

Այս նախադասությունները գրեք ներկա շարունակական ժամանակով, օրինակ՝ I write articles on different topics. I am writing articles on different topics.

 • He reads various kinds of books. He is reading various kinds of books.
 • They play football now. They are playing football now.
 • She drinks coffee. She is drinking coffee.
 • He goes to the library. He is going to the library.
 • We come for shopping in this market. We are coming for shopping in this market.
 • We watch a movie in this Cineplex. We are watching a movie in this Cineplex.
 • I sing different kinds of songs, especially modern. I am singing different kinds of songs, especially modern.
 • I listen to melodious songs. I am listening to melodious songs.
 • He travels around the world. He is traveling around the world.
 • They play cricket in that field. They are playing cricket in that field.
 • The poet writes romantic poems. The poet is writing romantic poems.
 • I help him to do the task. I am helping him to do the task.
 • My mom cooks beef with cabbage. My mom is cooking beef with cabbage.

Русский язык 25.11.-30.11.

 1. Запиши  в два столбика слова, отвечающие на вопросы кто? и что? Человек, дом, город, мама, дерево, собака, машина, щенок, племянник, кузнечик, кустик, дорога, доктор, охота, ласка, умница, хозяин.
кто?что?
Человекдом
мамагород
дереводерево
щенокмашина
племянникдорога
кузнечикохота
докторласка
умница 
хозяин 

2. Слоги в данных словах перепутались, заблудились. Из данных слогов образуй слова.

Образец: ра-ма-ки — маки, раки.

ку-ца-ри-ца — курица, царица

 но-ро-га— нога, рога

ко-ро-на-ва — корона, корова

со-ро-ба-ка-собака, сорока

ко-за-ро-роза, коза

3. Отгадай и запиши слово.

ТРОБАОД           ЛКАСА            АИМЦНУ            ЕОТВС

6 4 2 3 7 5 1      1 4 2 3 5          6 4 2 5 3 1          4 2 5 3 1

ДОБРОТА,        ЛАСКА,                УМНИЦА,    СОВЕТ

27.11.2020 Առաջադրանքներ

1.Գտնել  անհայտ  բաժանելին:

138:23=6

300:12=25

320:40=8

2.Գտնել  անհյատ արտադրիչը:

15 x 20=300

14×42=588

52×2=104

3.Գտնել անհայտ բաժանարարը:

120:24=5

320:40=8

275:25=11

4.Թիվը  ներկայացրու կարգային գումարելիների գումարի տեսքով:

3254 3×1000+2×100+5×10+4×1

5.Կտարիր գործողությունը:

4x(150-100)=200

Ավ. Իսահակյան Երջանիկ խրճիթը

Զմրուխտյա գետակի վրա մի խեղճ ջրաղաց կար:

Ջրաղացի դռան առջև, կանաչ ուռենու տակ, թիկն էր տվել ջրաղացպանը և չիբուխը գոհ ծխում. կողքին նստել էր կինը, իսկ նրանց աչքերի առջև մի սիրուն մանուկ՝ նրանց երեխան, խաղ էր անում:

Մեղմիկ սոսափում էր ուռենին, և ջրաղացն անուշ մտմտալով, ասես հին օրերից մի հին հեքիաթ էր պատմում:

***

Ինչպես եղավ, մի օր այդ սիրուն մանուկը վազելով թիթեռնիկի հետևից, հեռացավ ջրաղացից, ընկավ մացառների մեջ, անցավ ձորակից ձորակ, կորցրեց ջրաղացի շավիղը ու գնաց, գնաց, հասավ մեծ ճանապարհին, նստեց եզերքին ու լաց եղավ:

Անցավ մի քարավան. մի ուղևոր տեսավ լացող մանուկին, խղճաց, վեր առավ և իր հետ տարավ:

Տարավ իր տունը, և որովհետև զավակ չուներ, որդեգրեց նրան:

***

Մանուկը մեծացավ, դարձավ մի շնորհալի երիտասարդ:

Ամենքը սիրում էին նրան և ուրախանում նրա վրա, բայց նա տխուր էր, միշտ տխուր:

Երբ երեկոները մենակ նստում էր իրենց շքեղ պատշգամբում, որի շուրջը բացվում էր պարտեզը հովասուն ծառերով և կարկաչուն շատրվաններով՝ նրա հոգին սլանում էր մի ուրիշ վայր, որ հեռավոր երազի պես մեկ երևում էր, մեկ չքանում…Երևում էր մի խեղճ ջրաղաց զմրուխտյա գետակի վրա, որ օր ու գիշեր մանկության պես սիրուն մի հին հեքիաթ էր պատմում, տեսնում էր երկու հարազատ դեմքեր՝ նստած կանաչ ուռենու տակ. մեկը մտքի մեջ ընկած չիբուխ է ծխում, մյուսը արցունքոտ աչքերով նայում է հեռուն:

-Ինչու՞ ես տխուր, իմ որդի, -ասում էր հարուստ հայրը նրան,-ի՞նչդ է պակաս, թե սեր ունես մի աղջկա, հայտնիր, թե չէ, ինչ կա…

Եվ խնջույք էր սարքել բարի հայրը որդուն ուրախացնելու համար. դահլիճները լուսավորված էին ջահերով. նազելի աղջիկները պատել էին երտասարդի շուրջը, ասում ու ծիծաղում էին:

***

Եվ երիտասարդը մի օր զգույշ դուրս ելավ դահլիճներից, անհայտացավ խավարի մեջ ու էլ չվերադարձավ:

Նա գնաց, շրջեց, թափառեց շատ ու շատ տեղեր, հարցուփորձ արավ և մի օր վերջալույսի շողերի տակ տեսավ զմրուխտյա գետակի վրա մի խեղճ ջրաղաց: Տեսավ՝ ջրաղացին կռնակը տվել է մի հին խրճիթ, որի բուխարիկից մարմանդ ծուխ է ելնում:

Մոտեցավ խրճիթին, կամացուկ նայեց լուսամուտից ներս. նստել էր մի ալևոր մարդ և մտախոհ չիբուխ էր ծխում. մի երերուն պառավ ցամաքած ձեռքերով սեղան էր փռում: Երբ նրանք հացի նստան, պառավը վերցրեց մի կտոր հաց ու ասավ.

-Այս էլ որդուս բաժինը:

-Ա՜յ կնիկ, այս քանի տարի է, միշտ էլ որդուս բաժինն ես պահում ու առավոտ անծանոթ անցորդներին տալիս…Հե՜յ մեր որդին էլ չի գա:

-Ա՜յ մարդ, աստված գիտե, մեր որդին հիմա ու պատի տակ կուչ է եկել. ուրիշի մոր ձեռքին է նայում, կարելի է այն մոր տղան էլ հեռու տեղ է, ու ես նրան իմ որդուս բաժինն եմ տալիս. ինչ իմանաս, կարելի է նայել իմ որդուս իրենից բաժին է տալիս…

***

Այդ միջոցին ներս ընկավ որդին, գրկեց մորն ու հորը, համբուրեց և լացեց:

-Ա՜ , մեր որդին,-բացականչեցին ծերունիները և գրկերի մեջ առան իրենց կորած, կարոտացած որդուն և լաց եղան:

Օջախի մեջ կարմիր կրակը ուրախ-ուրախ թևին է տալիս, պայծառ ու տաք ժպիտով լցնում է երջանիկ խրճիթը:

Ջրաղացը անուշ-անուշ մտմտալով, մանուկ օրերից մի հեքիաթ է պատմում՝ մանկության պես սիրուն մանկության պես ոսկի…

Հարցեր և առաջադրանքներ՝

 1. Դո՛ւրս գրիր անծանոթ բառերը և բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր:Զմրուխտյա-հստակ, 
 2. Քո սիրած գույնով ներկիր այն հատվածները, որտեղ երևում է խրճիթի երջանիկ լինելը:Օջախի մեջ կարմիր կրակը ուրախ-ուրախ թևին է տալիս, պայծառ ու տաք ժպիտով լցնում է երջանիկ խրճիթը:
 3. Գրիր մգեցրած բառերի հոմանիշները:
 4. Վերնագրիր առանձնացված հատվածները: 1 տխուր, 2ուրախություն, 3կարոտ, 4 սերը։
 5. Ընտրիր հատվածներից մեկը և գրավոր պատմիր: ուրախ խրճիթ թաք երջանիկը ընտանիք
 6. Ի՞նչ ես կարծում՝ տղան ճի՞շտ վարվեց, երբ թողեց իրեն մեծացրած ծնողներին: իմ կարծիքով ոչ սխալ արեց

Լրացուցիչ առաջադրանք՝

Գրիր քո կարծիքը պատմվածքի վերաբերյալ:

26.11.2020

Թեմա`Անհայտ բաժանարարի գտնելը

Ի՞նչ թվի վրա պետք է բաժանել 120-ը, որպեսզի ստացվի 4

a-ով նշանակենք անհայտ բաժանարարը, ապա՝ 120:a=4

Անհայտ բաժանարարը գտնելու համար պետք է բաժանելին բաժանել քանորդի վրա:

Մեր օրինակում 120-ը բաժանելին է, 4-ը՝ քանորդը:

Հետևաբար, a անհայտ բաժանարարը հավասար է՝ a=120:4=30:

Առաջադրանքներ  26.11.2020

1.Գտիր  անհայտ  բաժանարարը:

150:30=5

504:21=24

48:24=2

315:63=5

2.Գտիր անհայտ արտադրիչը:

4×16=64

11x*=242

16x*=208

25x*=500

3.Գտիր  անհայտ բաժանելին:

20:10=10

225:15=15

98:12=6

:24=8

4.190 կոնֆետ հավասար բաժանեցին մանկապարտեզի երեխաների միջև այնպես, որ յուրաքանչյուր երեխա ստացավ 5-ական կոնֆետ: Քանի՞ երեխա կար մանկապարտեզում:

Ավետիք Իսահակյան Եղնիկը

4.Դարձվածքները և համապատասխան բացատրությունները գրի՛ր իրար դիմաց.

ա/ լույս աշխարհ գալ —ծնվել,հայտնվել
բ/խելքը գլխին  —դատող, բանիմաց, խելացի
գ/կողը հաստ —համառ, ինքնասածի, կամակոր
դ/ճաշը եփել  —մեկին պաժել, լավ ծեծել

ա/մեկին պաժել, լավ ծեծել
բ/համառ, ինքնասածի, կամակոր
գ/դատող, բանիմաց, խելացի
դ/ծնվել,հայտնվել

5. Տեքստից դու՛րս գրիր չորս բարդ բառ: Հիշեցում՝ Բարդ են երկու և ավելի արմատից կազմված բառերը՝ տոմսարկղ, արևածաղիկ

Վերջալույս, ուշագրավ, խորասույզ, հողմածեծ

6.Տրված օտար բառերը փոխարինի՛ր հայերեն համարժեքներով.

ա/զակազ-պատվեր
բ/մալինա —ազնվամորի
գ/կենգուրու —ագեվազ
դ/ստարտ-սկիզբ

7.Տեքստից դու՛րս գրիր մեկական հարցական և բացականչական նախադասություն:

Արդյոք գիտե՞ր նա, որ ինքը ղողանջուն անտառների ազատ երեխան է եղել, որ մայրը այնտեղ է կաթ տվել իրեն, որ այնտեղ է իր հայրը եղջյուրները խփել կաղնիներին:

Նայում էր նա այնպե՜ս անթարթ և այնպե՜ս ինքնամոռաց, որ երբ պատահում էր բարձրանում էի պատշգամբը, ինձ բավական միջոց չէր նկատում և եր□ հանկարծ ուշքի էր գալիս, նետի պես ծլկվում էր մոտիցս

25.11.2020

Թեմա` Անհայտ  բաժանելիի գտնելը

Այնթիվըորըբաժանվումէկոչվումէբաժանելի:

Այնթիվըորիվրաէկատարվումբաժանումըկոչվումէբաժանարար:

Բաժանման արդյունքը կոչվում է քանորդ:

Անհայտ բաժանելին գտնելու համար պետք է քանորդը բազմապատկել բաժանարարով կամ բաժանարարը բազմապատկել քանորդով:

a:30=4, a-ն անհայտ բաժանելին է:

a:30=4

a=30⋅4

a=120

Կատարենք ստուգում:

a:30=4 արտահայտության մեջ a-ի փոխարեն տեղադրենք 120 և հաշվենք:

120:30=44=4

Հավասարության աջ և ձախ մասերը հավասար են, ուրեմն, բաժանելին ճիշտ է գտնված:

Պատասխան՝ բաժանելին հավասար է 120-ի:

Առաջադրանքներ  25.11.2020

1.Գտիր  անհայտ  բաժանելին

120:12=10

231:20=21

840:41=4

180:30=6

392:12=31

242:11=22

2.Ո՞ր թիվը պետք է բաժանենք 45-ի, որպեսզի ստանանք 578

a-ով նշանակենք անհայտ բաժանելին:

Արտահայտությունը՝ a:45 =578

Անհայտ բաժանելին՝ a = 

3.Դպրոցը ձեռք բերեց մատիտների 67 տուփ, յուրաքանչյուրում՝ 3-ական մատիտ:

 Ընդամենը քանի՞ մատիտ ձեռք բերեց դպրոցը:

Անհայտը նշանակիր c-ով՝

 c: =

 Պատասխան՝ 

Ավետիք Իսահակյան Եղնիկը

8.Ինչպիսի՞ն էր եղնիկը: Նկարագրի՛ր եղնիկին ̀ օգտագործելով տեքստի բառերը:

Այդ մի մատաղ ու խարտյաշ եղնիկ էր`  խորունկ, սև ու ջինջ աչքերով, որ ծածկվում էին երկայն, նուրբ թարթիչների տակ:

9.Ի՞նչն էր զարմացնում հեղինակին.

ա/ Եղնիկը շատ գեղեցիկ էր ̀  խորունկ, սև ու ջինջ աչքերով:
բ/Մտերմացել էր երեխաների հետ, նրանց հետ ճաշում էր, նրանց հետ քնում: /
գ/Եղնիկը հանկարծակի մի ոստյունով ցատկեց լուսամուտի գոգը՝ աչքերը սուզելով շառաչյուն խավարի մեջ:
դ/ Եղնիկը թեև ընտելացել էր ընտանիքին ու տանը,բայց մեկ-մեկ թաքուն բարձրանում էր պաշգամբ և լռիկ նայում անտառներով փաթաթված սարերին:

10.Ինչի՞ն կարող էր կարոտել եղնիկը:

Մորը և հորը

11.Ինչո՞ւ է հեղինակը հարգում եղնիկին:

Հեղինակը հարուգում էր եղնիկին որոհետև նա շատ մենակ էր իրան զգում և նրան շատ պետքեր սեր, և ջերուցունը։

12.Նկարագրի՛ր անտառը հողմի ժամանակ:

քամիոտ։

13.Տեքստից դու՛րս գրիր այն նախադասությունը, որը քեզ հուզեց:

Ես իսկույն վրա վազեցի բռնելու նրան, սակայն նա մի ակնթար□ի մեջ թռավ լուսամուտից պարտեզը և ծածկվեց խավարների մեջ։

24.11.2020

Թեմա` Անհայտ  արտադրիրչի  գտնելը

Անհայտ արտադրիչը գտնելու համար պետք է արտադրյալը բաժանել հայտնի արտադրիչի վրա:

Օրինակ`

ax6=30

a=30:6

a=5

Առաջադրանքներ 24.11.2020

1.Գտիր ահայտ արտադրիչը.

70 x108= 7560

5082 = 4x 50

3×40= 120

12 x4=48

124 = * x 31

17 x =476

68 x * =816

60 x 12 240

2.Պատասխանիր հետևյալ երկու հարցին:

1. Ի՞նչ թվով է պետք բազմապատկել 15-ը, որպեսզի ստացվի 750

Պատասխան՝ -ով:

2. Քանի՞ անգամ է 540-ը մեծ 30-ից:

Պատասխան՝  անգամ:

3. Ավտոբուսը 13 ժամում ծախսում է 104 լիտր վառելիք: Քանի՞ լիտր վառելիք կծախսի ավտոբուսը 5 ժամում: