Հանդիպում Արևելյան դպրոցի 4-5-րդ դասարանցիների հետ։ Նախագիծ «Ինչի՞ց է պետք պաշտպանել երեխաներին»

Մասնակիցներ՝ 4-5-րդ դասարանցիներ <<Հեռադիտակ>> ջոկատ
Կազմակերպիչներ՝ 6 -րդ դասարանցիներ <<Մայրենիի>> ջոկատ`<<Գրիֆֆինդոր>> թիմ

Ընթացքը՝ Ունենալու ենք՝ խաղի տեսքով ծանոթություն երեխաների հետ, Բանավեճ — քննարկում՝,Ինչի՞ց է պետք պաշտպանել երեխաներին, Հոգեբանական թերթիկներով աշխատանք,նվիրում ենք ինքնազարգացման համար թերթիկներ։

Նպատակը՝ երեխաների կարծիքը լսել, ճիշտ խորհուրդներ տալ երեխաներին և հետաքրքիր ժամանակ անցկացնել։

Ամփոփում․ Բնագիտություն

Մեր բնագիտության դասերը շատ հետաքրքիր են անցում և ամեն անգամ բոլորս շատ գիտելիքներ ենք ձեռք բերում, որոնք մեզ պետք կգան նաև կյանքում։Սիրած թեմա չունեմ բոլոր թեմաները շատ հետաքրքիր են ։
Բնագիտության բաժնի հղումը ֊այստեղ

Պարապմունք 113

1. Նշվածներից  ո՞րն  է   4645/1000  տասնորդական  կոտորակի  դիրքային  գրառումը:                                                                                        

ա)0,4645

բ) 4,645

գ) 46, 450

դ) 4645,000

2.  Ո՞րն  է  0,087  տանորդական  կոտորակի  սովորական   կոտորակով   գրելու  տեսքը :                                                                                      

ա)     87/100                           
բ)    87/10                               
գ)  87/(   1000)                          
դ)  87/10000

 3.  Նշվածներից  ո՞րն  է  երեսունմեկ   ամբողջ   տասնութ   հարյուրերորդականը:     

ա) 3,118                               
բ) 0,3118                                
գ) 31,18                               
դ) 3118,0

4. Ի՞նչ   թվանշան  է  գրված   310,8745  տասնորդական  կոտորակի  տասնորդականների  կարգում:   

ա) 1                                     
բ) 10                                       
գ) 8                                 
դ) 7

5. Կատարել  գործողությունը: 

   ա)   0,0169 . 100=1,0069

   բ)  2717,5 : 1000=27175

6.  Կատարել  գումարումը:                

   ա) 0,135+14=0,149                                                                          
  բ)  19,8+4,3=24,1

7.  Համեմատել  կոտորակները:  

    ա)   8,069<8,123                                                գ) 6,70=6,700

     բ)  -11,29<-11,3                                                 դ)   -4,008 <-4,2

8. Կատարել  բազմապատկում.

    ա)   5,042   .  (-3,01)=-15,17642                                                                  
    բ)  -8,42 . 2,35=-1778,70 

9.Կատարել  բաժանում.   ա)   6,15 : 0,3=20,5                                                                                
բ)  2,35 : 0,05=47 

10. Լուծիր խնդիրը։
Եթե  մտապահված  թվին  գումարենք  3, գումարը  բազմապատկենք  2-ով  և  արտադրյալից  հանենք  46 , ապա  կստանանք  60: Գտեք մտապահած թիվը։

x+3×2-46=60

Պատ՝ 50։

Պարապմունք 111

Հարցեր կրկնողության համար
1. Կատարիր գործողությունը․
ա) 0,5 + 0,345=0,845
բ) 1,3 + 0,416=1,716
գ) 4,2 : 0,2=21
դ) 14,4 : 1,2=12
ե) 1,47 − 0,84=0,37
զ) 5,12 − 2,094=2,538

2. Կատարիր գործողությունը․
ա) 8,5 · 10=85
բ) 0,68 · 10=6,8
գ) 0,9 · 1000=900
դ) 1,8 · 1000=1800

3. Լուծիր  հավասարումը.
ա) 2x + 3x  = 45

45:5=9

x=9
բ) 2x + 5 + 3x  = 70

70-5=65

65:5=13

x=13
գ) 2x − x  = 312

312:1=312

2*312-312=312

X=312
դ) 12x − 3 = 45
45+3=48

48:12=4

x=4
4. Լուծիր խնդիրները.
ա) Երկու գյուղերի միջև եղած հեռավորությունը 18 կմ է։ Ճանապարհորդն անցավ 5 անգամ ավելի, քան մնաց անցնելու։ Քանի՞ կմ  նա անցավ։

բ) Սովորողը  հաշվեց, որ օրվա անցած մասը 2 անգամ քիչ է մնացած մասից։ Ինչքա՞ն ժամանակ է անցել օրվա սկզբից։

գ) Եղբայրը և քույրը հավաքում են բացիկներ։ Եղբոր մոտ 2 անգամ ավելի բացիկներ կան, քան քրոջ մոտ, իսկ ընդամենը նրանք ունեն 60 բացիկ։ Նրանցից յուրաքանչյուրը քանի՞ բացիկ ունի։

դ)Երկու թվերի գումարը 201 է, իսկ տարբերությունը՝ 99։ Գտեք այդ թվերը։
երկրորդ թիվ-x=99
ա) x+5x=18

6x=18

x=18:6=3

x=3

18-3=15

բ) 2x+x=24

3x=24

x=24:3=8

x=8

գ) 2x+x=60

3x=60

x=60:3=20

x=20

60-20=40

Քույր՝ 20

Եղբայր՝ 40

դ) երկրորդ թիվ=99+x

99+x+x=201

99+2x=201

2x=201-99=102

x=102:2=51

x=51

երկրորդ թիվ=150
5. Կատարիր գործողությունը
ա) 389 − 229=110
բ) −31 − 21=-52

գ) −6 + 5=-1
դ) 2 − 700=-698
ե) 50 − 20 − 30=0
զ) 41 + 101 − 888 + 12=-734
զ) −2 − 2 + 5 + 2 + 2 -5=0 

Պարապմունք 112

Հարցեր կրկնողության համար

1.Կատարեք գումարում.

ա/                          բ/ 

3,8, 20,2

2.Կատարեք հանում.

ա/               բ/ 

22,70 14,63

3.Արդյոք հավասա՞ր են հետևյալ թվերը.

  ա/     

Այո                                          
բ

Այո

4. Համեմատել կոտորակները.

   ա/   

3,5<4,6                                            
  բ/   

2,7<4,6

     5.  Համեմատել կոտորակները.

   ա/                                                 բ/ 

0,6>0,5 7,12<7,27

6. Կոտորակները գրել դիրքային գրառմամբ:

ա/                                     բ/ 

1,54 35,416

7.Այս կոտորակներից որո՞նք են   տասնորդական կոտորակներ.

ա/             բ/            գ/            դ/  

3/10, 7/100

8. Անվանե՛ք տասնորդական կոտորակի՝ ստորակետից հետո եղած բոլոր կարգերը․

1-տասնորդական, 2-հարյուրերոդական 5-հազարերորդական

3-տասնորդական 5-հարյուրերորդական 8-հազարերորդական 1-տասհազարերորդական

8-տասնորդական 9-հարյուրերորդական 7-հազարերորդական 4-տասհազարերորդական

9. Համեմատել   տասնորդական կոտորակները.

ա/                         բ/   

0,1>0,01 0,001<0,01


10. Կազմել  խնդրի հավասարումը և լուծել:

Մտապահել են մի թիվ, ավելացրել են 8  և ստացել 30:

x+8=30

x=30-8=22

x=22

Մայրենիի հաշվետվություն (Երրորդ ուսումնական շրջանի)

Շատ հավես անցավ երրորդ ուսումնական շրջանը, շատ հավես թեմաներ ենք անցել։ Նաև մենք ամեն ուբաթ օրերը գրքեր էինք ընթերցում, դա շատ հետաքրքիր էր ։Շատ սիրեցի գիրք կարդալ և գտա այն գրքերը, որոնք սիրեցի կարդալ, ինձ օգնեց Ընկեր Մերին ։Շնորհակալություն Ընկեր Մերիին ամեն ինչի համար ։

Մայրենի լեզվի բաժինը-այստեղ

Սիրածս նյութերը,որոնք տեղադրել եմ- Մայրենի լեզվի դասին ուրբաթ օրերը իմ կարդացված գրքերը,Երեք Հարուստ (Արևմտահայերեն ընթերցումներ), Խորխե Բուկայի «Երկնքի դարպասների մոտ» պատմվածքի վերաբերյալ մտքերս,Վահան Տերյան «Կախարդական մի շղթա կա երկնքում» և Վահան Տերյան «Ես սիրում եմ քո մեղավոր աչքերը խոր», Այդքան հարազատ բայց օտար, Հրաշքների հանդեպ հավատը։

Մայրենիի դասերն իմ կյանքում

Մայրենիի դասերը շատ բան փողեցին իմ կյանքում, ես սիրեցի գիրքը կարդալ, և սիրեցի թատրոնի աշխարհը ավելի շատ և ցանկություն մոտս առաջացավ ներկայացումներ բեմադրելու։Ընկեր Մերին մեր հետ շատ հետաքրքիր դասեր էր անկացնում։ Երջանիկ եմ, որ հենց ընկեր Մերին է մեզ դաս տալիս, և ով էլ մեզ հետո դաս տա ընկեր Մերիի նման չեմ սիրի նրան։ Շատ եմ կապվել Մայրենիի դասերի հետ և շատ ծանր է ինձ գիտաքցել, որ էլ տենց չի լինի։ Բառերով չեմ կարող նկարագրել թե ինչքան եմ սիրել ընկեր Մերիին և Մայրենիի դասերը։ Շնորհակալություն Ընկեր Մերի, որ փոխեցիք իմ կյանքը դեպի լավ կողմը։

Պարապմունք 110

5x+x=42

42:6=7

x=7

3x+x=28

28×4=112

x=112

4x-x=39

39:3=13

13×4=52

x=52

7x-x=54

54×7=378

x=378

x+3x=24

x+3x=4x

4x=24

x=6

24-6=18

x+2x=63

x+2x=3x

3x=63

x=21

63-21=42

x+2x=60

x+2x=3x

3x=60

x=20

60-20=40

x+7x=72

x+7x=8x

8x=72

x=9

72-9=63

x+4x=20

x+4x=5x

5x=20

x=4

20-4=16

x+x+230=690

2x+230=690

2x=690-230=460

2x=460

x=460:2=230

սեղան՝ 230

աթոռ՝ 460

x+x+17=53

2x+17=53

2x=53-17=36

2x=36

x=36:2=18

աղջիկներ՝ 18

տղաներ՝ 35

x+4x=15000

5x=15000

x=15000:5=3000

x=3000

15000-3000=12000

Մայրենի լեզվի դասին ուրբաթ օրերը իմ կարդացված գրքերը

Նախաբան

Մեր մայրենի լեզվի դասերը ուրբաթ օրերը շատ հետաքրքիր են անցել, քանի որ մենք բոլորս գրքեր էինք բերում, իհարկե մեր Մայրենի լեզվով ընթերցում և վերջում ամեն մեկս կիսվում էինք իրար հետ և քննարկում կարդացածը։ Ընկեր Մերին բացառիկ հնարավորություն տվեց այն երեխաներին, որոնք ժամանակ չեն հատկացում գիրք կարդալու ինչ-որ պատճառներով։ Գիրք կարդալիս մենք ամեն մեկս շատ-շատ բաներ իմացանք և բոլորս սիրեցինք գիրք կարդալ հատկապես կարևորեցինք գիրք կարդալ մեր Մայրենի լեզվով։

Իմ կարդացած գրքերը

Ռեյ Բրեդբերի <<Մարսյան Քրոնիկոն>>

Ես այդ ժամերի ընթացքում և ոչ միայն կարդացել եմ Ռեյ Բրեդբերի <<Մարսյան Քրոնիկոն>> գիրքը և հենց այդ գրքից սկսել եմ գիրք կարդալ սիրել և գիրք չկարդալ ուղղակի կարդալու համար։ Այն մարդկանց, ովքեր սիրում են կարդալ ուղղակի ֆանտաստիկա, որտեղ ամեն ինչ գրված և բացահայտված է, խորհուրդ չեմ տա կարդալ այս գիրքը, իսկ այն մարդիկ, ովքեր սիրում են կարդալ գրքեր, որտեղ իրենք են բացահայտում գիրքը, միանշանակ այդ գիրքը խորհուրդ կտամ, հատկապես այն մարդկանց համար, ովքեր սիրում են փիլիսոփայել․ այդ գիրքը իդեալակն է նրանց համար։ Այն մարդիկ, ովքեր չեն ընթերցել, կմտածեն, թե ինչ կապ ունի Մարս մոլորակը Երկիր մոլորակի հետ և առհասարակ մեր հետ, բայց եթե խորը հասկանալով կարդաս այդ գիրքը, կհասկանաս, որ այնտեղ ներկայացված է մեր Երկիր մոլորակը մարդկան բնակվելուց առաջ և հետո․ ախր իասկապես Մարսը, այսինքն մեր Երկիր մոլորակը, շատ-շատ լավն է, երբ մենք նրան չենք փչացնում։Այդ գրքում կար մի գլուխ, որտեղ կար մի մոլագար (անունը չեմ ասում, որ ինքներդ գլխի ընկնեք), ով չէր ուզում մարդկանց թողնել, որպեսզի նրանք բնակվեն Մարսում, որովհետև գիտեր, որ երբ նրանք գան կսկսեն կռիվները տեղափոխել Մարս, ռումբեր տեղավորել և այլն։ Նա չէր ուզում, որովհտեև երբ մարդիկ գային, նրանք Երկիր մոլորակը կրկնօրնակելու էին Մարսին(այդ մասն է ինձ մոտ շատ տպավորվել) ։

<<Լեոնարդո Դա Վինչիի առակներ հեքիաթներ լեգենդներ >>

Եթե անկեղծ լինեմ, առակները և հեքիաթները չեմ կարդացել․ միայն լեգենդներն եմ կարդացել Լեոնարդոյին մի քիչ ավելի լավ ճանաչելու համար և էլի համոզվեցի, որ նա հանճար է եղել։ Եթե ես մոտենամ դրսում մեկ մարդու և հարնցեմ

— Լեոնարդո Դա Վինչիին գիտե՞ս

Նա կասի

-Հա, են գեղանկարիչը։

Ցավալին այն է, որ մարդիկ չգիտեն այդ հանճարեղ մարդու մասին և չգիտեն ինչքան բան է նա արել մեզ համար։

Անպայման կարդացեք այս գիրքը ԲՈԼՈՐԴ։

Վիլյամ Սարոյան <<Իմ սիրտը լեռներում է>>

Շատ եմ սիրում թատրոնի աշխարհը և որոշեցի այս անգամ կարդալ պիեսներ։ Սկսեցի հենց այս պիեսից և շատ սիրեցի այն․ հատկապես Մեք-Գրեքորի կերպարը, քանի որ մենք նմանություններ ունենք։Այնքան սիրեցի, որ ցանկություն առաջացավ մոտս մեր դպրոցում բեմադրել այդ պիեսը։Բոլոր այն մարդկանց համար, ովքեր սիրում են ներկայացումներ դիտել, բայց չգիտեն ինչ կարդալ, պիեսները լավագույն տարբերակն են, որտեղ շատ են երկխոսությունները և ամեն ինչ կարող ես շատ հեշտ պատկերացնել։

Մայրենի 17․05․2023

Փակագծում տրված գոյականները համապատասխանեցրու նախադասությանը:

Ոչ մի քայլ չի կարողանում անել առանց  օգնության (օգնություն):

Մարզիկը հանդիսատեսների համակրանքից (համակրանք) բացի գավաթն էլ շահեց:

Ռադիոընդունիչ և թթվածնի բալոններ կային տակառի  (տակառ) մեջ:

Բոլոր ծովերը կապվում են օվկիանոսների (օվկիանոսներ) հետ:

Ըստ օրինակի (օրինակ)՝ տասը նախադասություն գրեցի:

Պարզվում է, որ ձկներին դեպի  ցանցից (ցանց) են հրապուրում զանազան ձայներով:

Գրել տասական բառ.

  • որոնց հնչյունները ու տառերը հավասար են

Տուն, ամրոց, ծաղիկ, Տարոն, մանկավարժ, հեռախոս, դերասան, քար, շուն, գորգ

  • որոնց հնչյունները ավելի շատ են, քան տառերը

Արև, ոզնի, եղնիկ, որակ, սրամիտ, ոսկեզոծ, տերև, ոսկի, ողկույզ, սև

  • գրությամբ և արտասանությամբ տարբերվում են

Հագստ, ճանապարհ, օձ, օդ, բարձր, ձվածեղ, կարգին, երգել, մեջք, արջ

  • զույգեր, որոնք իրարից տարբերվում են մեկ հնչյունով

մարդ-զարդ, քող-փող, ձև-թև, դարդ-վարդ, բառ-գառ, սարք-սարդ, բույն-թույն, քույր-բույր, բարդ-դարդ