Վաճառականի տանջանք

Լինում է, չի լինում՝ մի գյուղացի։ Այս գյուղացին մի օր վերցնում է իր մինուճար որդուն և տանում քաղաք՝ մի վաճառականի, մի սովդաքարի մոտ աշակերտ տալու։ Երկար ման գալուց հետո մտնում է մի հարուստ վաճառականի խանութ և ասում.

― Պարո՛ն վաճառական, իմ որդուս աշակերտ չե՞ք վերցնի։

― Կվերցնեմ,― պատասխանում է վաճառականը։

― Քանի՞ տարով կվերցնեք։

― Տասը տարով։

― Տասը տարին մի մարդու կյանք է, ես արդեն ուժասպառ եմ եղել, ուզում եմ մի քանի տարուց հետո իմ որդու պտուղը ուտեմ, եթե կարելի է՝ երեք տարով վերցրեք։

― Ոչ, որ այդպես է՝ ութ տարով կվերցնեմ։

Վերջը հինգ տարով համաձայնում են, իսկ ռոճիկի մասին երկար խոսելուց հետո գյուղացին թողնում է վաճառականի խղճին, թե որքան որ կցանկանա վճարել հինգ տարուց հետո։

Անցնում է երկու-երեք տարի․ գյուղացու որդին շատ հմուտ գործակատար է դուրս գալիս՝ այնպես, որ բոլոր հարևանները շատ նախանձում են, որ այդ վաճառականն այսպիսի ճարպիկ գործակատար ունի, շատ են ցանկանում, որ այդ գյուղացու որդուն տանեն իրանց մոտ, չի հաջողվում, որդին ասում է, թե՝ իմ հոր խոսքը պետք է սրբությամբ կատարեմ, չնայած որ գրավոր պայման էլ չունին, որդին ազնիվ խոսքը գրավոր պայմանից ավելի է գերադասում։

Հինգ տարին որ լրանում է՝ գյուղից, մայրիկից նամակ է ստանում, թե. «Հայրդ մերձիմահ հիվանդ է, քո հաշիվներդ տիրոջդ հետ վերջացրու և եկ։ Փողի համար որքան որ կտա՝ չհակաճառես, որովհետև հայրդ քո վարձի համար թողել է տիրոջդ խղճին, որքան կտա՝ կվերցնես, շատ թե քիչ»։

Որդին շատ է տխրում այդ նամակի վրա և երկար մտածելուց հետո գնում է տիրոջ մոտ և ասում. «Մայրիկիցս նամակ եմ ստացել, թե՝ հայրդ մերձիմահ հիվանդ է, հաշիվներդ վերջացրու և ե՛կ»։

Վաճառականն առանց երկար մտածելու ասում է՝ գնա՛, ազատ ես։

Գործակատարը վրդովվում է, թե՝ պարո՛ն, բա ես հինգ տարի ծառայել եմ քեզ, թե ինչպես եմ ծառայել քեզ, այդ Աստված գիտե, վերև՝ Աստված, ներքև՝ դուք, հայրս մերձիմահ հիվանդ է, մեռնում է, իմ հաշիվս տվե՛ք գնամ։

— Ի՜նչ հաշիվ, ի՜նչ Աստված, քեզ ուտացրել, խմացրել և փեշակ եմ սովորեցրել, էլ ի՞նչ ես ուզում, քեզ ոչ մի կոպեկ չեմ տալ, որտեղ ուզում ես գնա։

— Եղավ- ասաց որդին, և վազեց վաճառականի սենյակ։ Գթավ այտ փողը և վազեց դուրս։

Շատ շատ գնաց, և գթավ նրանց տունը։ Վազեց այն տեղ, հայրիկին վերադարցեց փող։

Իսկ վաճառականը երբ նկատում է, ոչ փողը չկա, ոչ տղան։

Գնում գնում է չի գտնում նրանց տունը։

Վերադառնում է։

Եվ այտպես որդու հայրը լավանում է, և նրանք շարունակում են երջանիկ ապրել։

Հայոց լեզու

Բահ- ով

Մկրատ-ով

Թիակ-ով

Երգով, աշխարհով, ընկերներով, շարժումներով։

1․ Ամեն առավոտ դպրոց եմ գնում։

2․ Մի մեքենա մոտեցավ մեր դպրոցին։

3․ Այսօր Արան վերջինը դուրս եկավ դպրոցից։

4․ Մեր դպրոցով բոլորս էլ հիանում ենք։

5․ Ես ու քույրս սովորում ենք դպրոցում

Ծոովափում, մահճակալին, անդունդի եզրին, գետի ափին, անտառի բացատին, անկողնին, հիվանդանոցում։

1․ Անտառում բնությունը շատ գեղեցիկ է,

2․ Ես սիրում եմ գնալ անտառ,

3․Անտառի մեջ գտնվում է տուն,

4․ Ես սիրում եմ անտառում կենդանիներ ուսմնասիրել։

Խառը թվերի համեմատում

 1. Համեմատե՛ք խառը թվերը
  • 1 ամբողջ 97/100 > 1 ամբողջ 2/3
  • 3 ամբողջ 1/10 > 2 ամբողջ 9/10
  • 20 ամբողջ 5/8 < 21 ամբողջ 1/100
  • 2 ամբողջ 2/5 և 2 ամբողջ ¾
  • 4 ամբողջ 6/4 > 4 ամբողջ 5/7
  • 120 ամբողջ 1/3< 121 ամբողջ 1/9
 2. Աճման կարգով դասավորե՛ք հետևյալ թվերը
  • 11 ամբողջ 2/3, 5 ամբողջ 3/4, 25 ամբողջ 8/15, 13 ամբողջ 6/7,  5 ամբողջ 1/4, 11 ամբողջ 1/3, 13 ամբողջ 5/7, 25 ամբողջ 9/15
  •   5 ամբողջ 1/4, 5 ամբողջ 3/4, 11 ամբողջ 1/3, 11 ամբողջ 2/3, 13 ամբողջ 5/7, 13 ամբողջ 6/7, 25 ամբողջ 9/15
 3. Նվազման կարգով դասավորե՛ք հետևյալ թվերը
  • 4 ամբողջ 11/13, 19 ամբողջ 13/14, 20 ամբողջ 2/7, 18 ամբողջ 9/11, 4 ամբողջ 10/13, 20 ամբողջ 5/8, 19 ամբողջ 5/14

20 ամբողջ 5/8, 20 ամբողջ 2/7, 19 ամբողջ 13/14, 19 ամբողջ 5/14, 18 ամբողջ 9/11, 4 ամբողջ 11/13, 4 ամբողջ 10/13

 1. Ինչքանո՞վ պետք է մեծացնել 4/9-ը, որպեսզի ստացվի՝
  • 7/9
  • 1
  • 11/12
  • 8/5
 2. Երկու դերձակ մեկ աշխատանքային օրում կատարեցին ամբողջ աշխատանքի ¾-ը, ընդ որում նրանցից մեկը կատարեց ամբողջ աշխատանքի կեսը: Աշխատանքի ո՞ր մասը կատարեց մյուս դերձակը:
 3. Կատարե՛ք մնացորդով բաժանում.
  • 395 : 8
  • 162 : 5
  • 977 : 2
  • 151 : 2
 4. Իրարից 750 կմ հեռավորություն ունեցող քաղաքներից միաժամանակ իրար ընդառաջ դուրս եկան երկու մեքենա: Նրանցից մեկի արագությունը 70 կմ/ժ էր, մյուսինը՝ 80 կմ/ժ: Ամբողջ ճանապարհի ո՞ր մասը կկազմի նրանց հեռավորթյունը 2 ժ հետո:
 5. Մտպահված է մի թիվ: Եթե այդ թվին ավելացնենք 127 և ստացված գումարից հանենք 89, ապա կստացվի 111 : Գտե՛ք մտապահված թիվը:

Չարենցյան բառարան Ծաղիկները հեզ թեքվում են քամու օրորի տակին-

Ծաղիկները հեզ թեքվում են քամու օրորի տակին
Եվ լսում նրա հեռվիցը բերող երգը տխրագին…
Քամին ծաղկունանց շուրթերն է դողդոջ շոյում, գուրգուրում
Եվ լուռ մրմնջում, թե հեռուներում ինչպես են սիրում…
Եվ այս ամենը կատարվում է միշտ իրիկնաժամին,
Երբ որ տրտում են հեզ ծաղիկները ու մեղմ է քամին:

Բառարան

Տխրագին

Գուրգուրել

Իրիկնաժամ-երեկոյան ժամանակը

5th grade

Բայերը գրեք ներկա անորոշ ժամանակով, հիշեք, որ 3֊րդ դեմք եզակի թվում բային ավելանում է ֊s, -es-վերջավորությունը։ օրինակ` He plays the piano.

1. I loves (love) you.

2. Ron speaks (speak) serious.

3. She goes (go)  to school every day.

4. We like (like) tomatoes.

5. The boy wants (want) to play.

6. You need (need) to sleep.

7. They agrees (agree) with me.

8. She hears (hear) something strange.

9 Emma looks (look) sad.

10. David knows (know) how to fix a car.

 • Հետևյալ նախադասությունները դարձրեք հարցական, ժխտական (անցյալ ժամանակ֊Past tense, օրինակ` They played. Did they play? They didn’t play.

1. They worked in the garden.

DId they work in the garden?

They didnt work in the garden.

2. I was a student.

Was I a student?

I wasnts a student.

3. We made a cake.

Did We make a cake?

We didnt make a cake.

4. They saw a big car.
Did they see a big car?

They didnt see a big car.

5. You had a dog.

Did You have a dog?

You didnt have a dog.

 • Հետևյալ նախադասությունները գրեք ներկա շարունակական /Present continuous/ և ապառնի / Future tense/ ժանակակաձևերով։Ուշադիր եղեք հուշող բառերին` now- հիմա, tomorrow- վաղը, օրիկնակ` I am working now.  You will go to the cinema tomorrow.

1. I /water/ the flowers now.I m watering the flowers now

2. Tomorrow the /visit/ us. Tomorrow they will visit us.

3. What …you /do/ now? What are you doing now?

4. We /read/the text tomorrow.We will read the text tomorrow

 • Ընտրեք ճիշտ տարբերակը much, many, հիշեք հաշվելի գոյականների հետ գործածում ենք many, անհաշվելիների հետ` much
 • Օրինակ` many books  բայց` much water

1. Jane hasn’t got much/ many time. many

2. Do you know much/many words in English? many

3. He didn’t eat much/many meat. many

4. There isn’t much/many butter in the fridge. many

5. How much/many eggs did the hens lay? many

6. Samantha has as much/many money as Bruce. many

7. How much/many lessons do you have on Mondays? many

8. There was too much/many noise in the streets. much

9.I cannot see much/many stars in the sky tonight. much

10. Do you have much/many friends abroad? many

8

Четыре художника

Встретились как-то вместе четыре художника: Зима, Весна, Лето и Осень. Встретились и поспорили: кто из них лучше рисует? Спорили, спорили и решили в судьи выбрать Красное Солнышко. Согласилось Солнышко быть судьёй. Принялись художники за дело. Первой решилась написать картину Зимушка-Зима. Растянула Зима по небу серые тучи и ну давай покрывать землю белым пушистым снегом! В один день всё разукрасила. Побелели луга и горы. Тонким льдом покрылась река, притихла, уснула, как в сказке. Ходит Зима по горам, по долинам, ходит в больших мягких валенках, ступает тихо, неслышно. А сама поглядывает по сторонам – то тут, то там свою волшебную картину исправит. Вот бежит серый зайчишка. Плохо ему серенькому: на белом снегу сразу заметит его хищный зверь или птица, никуда от них не спрячешься.
„Оденься и ты, косой, в белую шубку, – решила Зима, – тогда уж тебя на снегу не сразу заметишь”.
А Лисе одеваться в белое незачем. Она в глубокой норе живёт, под землëй от врагов прячется. Её нужно только покрасивей да потеплей нарядить. Нарядила Зима сосны и ели в тяжёлые снеговые шубы; до самых бровей надела им белоснежные шапки; пуховые варежки на ветки надела. Стоят лесные богатыри друг возле друга.
Хорошая получилась картина зимнего леса. Можно её и Солнышку показать. Глядит Солнышко на зимний лес, на долины… А под его ласковым взглядом всё кругом ещё краше становится. Вспыхнули, засветились снега. Синие, красные, зелёные огоньки зажглись на земле, на кустах, на деревьях. Чудесная получилась картина! Лучше не нарисуешь. Любуется Солнышко картиной Зимы, любуется месяц, другой – глаз от неё оторвать не может. Всё ярче сверкают снега, всё радостнее, веселее кругом. Уж и сама Зима не в силах выдержать столько тепла и света. Приходит пора уступать место другому художнику.
„Ну что ж, поглядим, сумеет ли он написать картину краше моей, – ворчит Зима. – А мне пора и на отдых”.

Ինչու և ինչպես է բանաստեղծ Եղիշե Սողոմոնյանը կոչվել Եղիշե Չարենց:

Եղիշե Չարենցը Գուրգեն Մահարուն պատմել է, թե Կարս էր եկել Չարենց ազգանունով մի բժիշկ, որի ցուցատախտակի «Չարենց» մակագրությունն էլ վերցրել է։ Պատանեկան տարիների մտերիմները այլ բացատրություններ էլ են տալիս։ Ըստ Կարինե Քոթանջյանի՝ բանաստեղծը Չարենց է մկրտվել, որովհետև մանկուց եղել է չար երեխա։ Նրան այնքան են չար ասել, որ Չարենց էլ մնացել է։ Իսկ Անուշավան Ջիդեջյանը (Վիվան) բանաստեղծի կողմից վկայել է, որ Չարենց անունն առաջացել է Ալեքսանդր Պուշկինի «Անչար» ոտանավորի հնչյունական տեղաշարժերի արդյունքում, անչարը ծառատեսակ է, որ աճում է անապատում, և որի արմատները թույն են արտադրում։ 1921 թվականից «Չարենց» գրական անունը նրա համար դառնում է նաև քաղաքացիական ազգանուն։ «Չարենց» անվան ընտրությանը բանաստեղծն ավելի ուշ տվել է տրամաբանական այսպիսի բացատրություն. «Աշխարհում բարու դիմակի տակ շատ հաճախ չարն է թաքնված, ես էլ իմ հոգու բարի բովանդակությանը, այսպես ասած, չար անուն եմ տվել»։