Թեմա՝ Ինքնուրույն աշխատանք

 • Կատարե՛ք գործողությունները
  • (228: 19 + 910) x (728 : 182 + 85) =228:19=12+910=922×728:182=4+85=89×922=82058
  • (1163 — 825 : 33) x (3444 : 12 + 78)= 825:33=25 1163-25=1138 x287+78=365
 • Կատարի՛ր մնացորդով բաժանում.
  • 154 : 8 =19. 25մն․
  • 53 : 7 =7. 4մն
 • Հաշվե՛ք
  • 8 մ 3 սմ 1 մ + 20 սմ 9 մմ = 8մ. 24սմ
  • 8 ժ 30 վ – 5 ժ 15 վ = 8 ժ 30 վ – 5 ժ 15 վ =
 • AC հատվածի երկարությունը 6սմ 7մմ է, BC հատվածինը՝ 8 սմ 4 մմ: Գտի՛ր AB հատվածի երկարությունը միլիմետրերով: Պատ՝ АB=151մմ:
 • 5 Երկու ներկարար պետք է ներկեին 120 մ երկարությամբ ցանկապատը: Մինչև կեսօր առաջին ներկարարը կատարեց ամբողջ աշխատանքի ½-ը, իսկ երկրորդը՝ 1/3-ը: Ի՞նչ երկարություն ուներ ցանկապատի դեռ չներկված մասը:
 • 6 Խանութում ստացան 50 ձեռքի ժամացույց՝ մի մասը երեք սլաքով, մյուս մասը երկու սլաքով: Բոլոր ժամացույցների սլաքների քանակը 123 էր: Յուրաքանչյուր տեսակի քանի՞ ժամացույց էր ստացվել խանութում:  Լուծում
  • 50X2=100
  • 123-100=23
  • 50-23=27
  • Պատ․27

էրեբունի թանգարա

Այսօր մենք գնացել էինք Էրեբունի թանգարան։ Մեզ ցույց տվեցին Երևանի ծննդյան վկայականը նկարը

իսկ հետո մեզ պատմեցին են էին նրանք գինի և գարեջուր ինչպես է պատրաստվում։


Իսկ այս նյութով են պատրաստել Էրեբունին,և ինձ շատ դուր եկավ։

ինքաստուգում

1 He is a student. ⇒ He isn’t a student.

2 Peter works in an office. ⇒ Peter doesn’t in an office.

3 My parents live in Arizona. ⇒ My parents in Arizona.

4 Suzan likes cats. ⇒ Suzan like cats

5 He has brothers and sisters. ⇒ He hasn’t any brothers or sisters.

6 She speaks three languages. ⇒ She speak three languages.

7 John and I want to be musicians. ⇒ John and I wants to be musicians.

8 They play tennis. ⇒ They plays tennis.

9 She gets home late. ⇒ She get home late

10 Anna and Paul live in the center. ⇒ Anna and Paul live in the center.

2.omplete the following sentences choosing the correct present simple or present continuous forms.

 1. You can take the newspaper. I _____ it.
 2. a.‘m not reading
 3. b.don’t read
 4. c.‘m not read

2 I _____ to work by car, but today I’m going by bus.

 • a.usually go
 • b.‘m usually going
 • c.usually going

3‘Where is John?’ ‘He _____ a shower.’

a.has

b.having

c.‘s having

4 I _____ sport very often.

a.‘m not doing

b.don’t do

c.‘m not do

3. Write the past simple forms of the regular verbs in brackets to complete these sentences.

6

Մայրիենի

Աջ բառի այս իմաստների հետ են ըստ էության առնչվում և աջել (« ճիշտ կողմը շուռ տալ ») , գործերը աջ գնալ («հաջողությամբ ընթանալ » ) արտահայտությունները, հենց ինքը հաջողության բառը։ Եվ ընդհակառակը , ձախ փոխաբերաբար նշանակում է « ոչ ճիշտ », « ձախորդ »։ Ձախել , գործերը ձախ գնալ , ձախողվել , ձաղորդություն…
Ով գիտե , գուցե « աջ » > «ուղիղ », «ճիշտ » անցումը կապված է աջլիկության, իբրև ճիշտ ու նորմալ երևույթի, ընկալման հետ։ Ով գիտե։ Փաստն այն է , որ առաջ (առջև) , առաջարկել, առաջին, հաջորդ, հաջող… բառերի արմատն է աջ։

Մայրենի

ամպ+ոտ, քար+ոտ, օդ+ային, ան+շնորհք, չի բաժանվում, հեռ+ավոր, բար+ություն, գր+ա+վոր, ան+որոշ, չի բաժանվում։

անտուն , գույնավոր, փուշոտ,

գետակ, անսիրտ, անգիր։

իկ-աստղիկ,թերթիկ, գառնիկ, խոզիկ։

ուկ-տաքուկ, որդուկ, նավուկ։

ակ-նավակ, անուշակ գետակ, թռչնակ։

Ֆիլմ սառույցի մասին

Այս ֆիլմը ինձ դույր եկավ շատ։ Այն պատմում է որ կյանք շատ թանգ բան է, և որ պետք չէ անօգութ ապրել կյանքը։Կարճ ասեմ, այդ մարդը պատմում է թե ինչ է մեր հետ կատարավել, լավ էլ չեմ պատմի, որ ձես էլ հետաքրքիր լինի նայել։

Легенда а Михитар Себастаци

У нас в школе есть памятник Мхитара Себастаци, когда мы уходим домой он просыпается. Говорят, у него есть волшебное устройство. на котором видно, какой ученик не выполнил задание, плохо себя вел, и он их наказывал.

Մխիթար Սեբաստացի | «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր