Թեմա՝ Ինքնուրույն աշխատանք

 • Կատարե՛ք գործողությունները
  • (228: 19 + 910) x (728 : 182 + 85) =228:19=12+910=922×728:182=4+85=89×922=82058
  • (1163 — 825 : 33) x (3444 : 12 + 78)= 825:33=25 1163-25=1138 x287+78=365
 • Կատարի՛ր մնացորդով բաժանում.
  • 154 : 8 =19. 25մն․
  • 53 : 7 =7. 4մն
 • Հաշվե՛ք
  • 8 մ 3 սմ 1 մ + 20 սմ 9 մմ = 8մ. 24սմ
  • 8 ժ 30 վ – 5 ժ 15 վ = 8 ժ 30 վ – 5 ժ 15 վ =
 • AC հատվածի երկարությունը 6սմ 7մմ է, BC հատվածինը՝ 8 սմ 4 մմ: Գտի՛ր AB հատվածի երկարությունը միլիմետրերով: Պատ՝ АB=151մմ:
 • 5 Երկու ներկարար պետք է ներկեին 120 մ երկարությամբ ցանկապատը: Մինչև կեսօր առաջին ներկարարը կատարեց ամբողջ աշխատանքի ½-ը, իսկ երկրորդը՝ 1/3-ը: Ի՞նչ երկարություն ուներ ցանկապատի դեռ չներկված մասը:
 • 6 Խանութում ստացան 50 ձեռքի ժամացույց՝ մի մասը երեք սլաքով, մյուս մասը երկու սլաքով: Բոլոր ժամացույցների սլաքների քանակը 123 էր: Յուրաքանչյուր տեսակի քանի՞ ժամացույց էր ստացվել խանութում:  Լուծում
  • 50X2=100
  • 123-100=23
  • 50-23=27
  • Պատ․27

էրեբունի թանգարա

Այսօր մենք գնացել էինք Էրեբունի թանգարան։ Մեզ ցույց տվեցին Երևանի ծննդյան վկայականը նկարը

իսկ հետո մեզ պատմեցին են էին նրանք գինի և գարեջուր ինչպես է պատրաստվում։


Իսկ այս նյութով են պատրաստել Էրեբունին,և ինձ շատ դուր եկավ։