Երգի հրապույրը: ԱՎ. Իսահակյան պատմում եմ

Ապրում է մի տղա անտառում կենդանիներ հետ։Մի օր նա վորոշում է գնալ ուրիշ աշխարհ, նա տեսնում է լիճ բռնում է ձուկը իսկ, ձուկը պատասխանում է հետ է նրան բաց թողնի ինքը տղու երազանքը կկատարի, տղան բացե թողնում ձուկը և նա կատարում է տղու երազանքը, իսկ երազանք, որ նա վերձնում է շվին և գնում հրապարակ երգելու և պարելու։ Մարդիկ սկսում են իրար փաթաթվել, և ուրախանալ այդպես այտ աշխարհում տիրում է խաղաղություն, և երջանկություն։

Animals and music illustration by Heng Swee Lim:

Երգի հրապույրը: ԱՎ. Իսահակյան առաջադրանքներ

Հարցեր և առաջադրանքներ՝

Բառային աշխատանք՝

1.Գրիր հետևյալ բառերի հոմանիշները՝ անգութ, տնանկ, հոտ, աղքատ, ամայի, պատսպարվել, անձավ, ծածուկ, զննել: Անգութ-անխիղճ, անխղճմտանք, տնանկ-անտուն, անօթևան, հոտ-հետք, նշան, աղքատ-անինչ, խեղճ, ամայի-անբնակ, անբնակելի, պատսպարվել-ապաստանել, օթևանել, անձավ-քարանձավ, քարայր, ծածուկ-թաքուն, գաղտուկ, զննել-ուսումնասիրել, հետազոտել։

2. Պատմվածքից դու՛րս գրիր նաև այն բոլոր բառերը, որոնք, քո կարծիքով, «ուղղագրական են», և կարող ես երբևէ սխալ գրել: Անգթությամբ, և հեկեկացին։

Տեքստային աշխատանք՝

  • Այս պատմվածքը քեզ ծանոթ ո՞ր ստեղծագործության հետ կհամեմատես: Մի քանի նմանություններ ու տարբերություններ նշի՛ր: Ոսկի ձկնիկը, մասը երբ ձուկը խոսում է տղայի հետ։
  • Եթե հրաշագործի հանդիպեիր, ի՞նչ ցանկություն կհայտնեիր, ինչո՞ւ: Իմ ցանկությունը կլիներ որ մարդիկ խաղաղ ապրեին, և բոլորի երազնաքները կատարվ էին։
  • Մի քանի նախադասությամբ գրիր պատմվածքի ասելիքը:Երգը մարդկանց կյանք հրաշալի է դարցնում։
  • Լսիր պատմվածքի ռադիոընթերցանությունը