Մայրենի

ամպ+ոտ, քար+ոտ, օդ+ային, ան+շնորհք, չի բաժանվում, հեռ+ավոր, բար+ություն, գր+ա+վոր, ան+որոշ, չի բաժանվում։

անտուն , գույնավոր, փուշոտ,

գետակ, անսիրտ, անգիր։

իկ-աստղիկ,թերթիկ, գառնիկ, խոզիկ։

ուկ-տաքուկ, որդուկ, նավուկ։

ակ-նավակ, անուշակ գետակ, թռչնակ։

Ֆիլմ սառույցի մասին

Այս ֆիլմը ինձ դույր եկավ շատ։ Այն պատմում է որ կյանք շատ թանգ բան է, և որ պետք չէ անօգութ ապրել կյանքը։Կարճ ասեմ, այդ մարդը պատմում է թե ինչ է մեր հետ կատարավել, լավ էլ չեմ պատմի, որ ձես էլ հետաքրքիր լինի նայել։