Բաղադրյալ թվի վերլուծումը պարզ արտադրիչների

Գտնենք 48 -ի բոլոր բաժանարարները՝ ներկայացնենք այդ թիվը պարզ թվերի արտադրյալի տեսքով: Թիվը պարզ արտադրիչների վերլուծելիս օգտագործում են բաժանելիության հայտանիշները և կիրառում՝ սյունակով գրառում: Բաժանելին գրվում է ուղղահայաց գծից ձախ, բաժանարարը՝ աջ, իսկ քանորդը՝ բաժանարարի տակ:

48|2

24|2

12|2

6|2

3|3

1

Ստանում ենք՝ 48=2⋅2⋅2⋅2⋅3, ընդ որում ստացված բոլոր արտադրիչները՝ 2 -ները և 3-ը պարզ թվեր են:

Թվի ներկայացումը պարզ թվերի արտադրյալի տեսքով կոչվում է թվի վերլուծում պարզ արտադրիչների:

375|3

125|5

25|5

5|5

1

375=3⋅5⋅5⋅5

Առաջադրանքներ դպրոցում

 1. Գտե՛ք հետյալ թվերի բոլոր պարզ բաժանարարները
 • 12-2,3,
 • 20-2,5,
 • 120-2,3,5,
 • 139-139
 1. Հետևյալ թվերը վերլուծե՛ք պարզ արտադրիչների.
 • 96|2
 • 48|2
 • 24|2
 • 12|2
 • 6|2
 • 3|3
 • 1

2x2x2x2x2=96

 • 106|2
 • 53|53
 • 1

2×53=106

 • 100|2
 • 50|2
 • 25|5
 • 5|5
 • 1

2x2x5x5-100

 • 1024
 • 704
 • 800
 • 888
 1. Աստղանիշի փոխարեն համապատասխան թվանշաններ գրելով՝ ստացե՛ք հավասարություն:
 • *10 = 2 x * x 5 x 7