Հայոց լեզու 164

 1. Գոյական-կաղնի, աղջիկ,գետ, բուք,անտուն, կատու, խակ, ջշմարտություն, Հայաստան,

Ածական-հայտնի, մեծ, կանաչ, բարի, տգեղ, բարկացկոտ, գունավոր,

2. Գոյական -վարդ, Վարդուհի, լիճ, ալիք, մարտ, կառապան, հեծանիվ, պատմություն, թռչուն, թռիչկ, բարեկամական, գարուն, արև։

Ածական-հետաքրքիր, փշոտ, հզոր, բարձր,մարտակառք, հմուտ, մարտական, եռանիվ, ալ,պատմական, խիզախ, բարի, շքեղ, գարնանային, արևոտ, երկար,

Ինքնուրույն աշխատանք

 1. Ո՞ր  թվին է համապատասխանում  8 հազ+7տ+5մ   կարգային գումարելիների գումարին։

1)875                            2)8075

3)8705                         4)8750

 • Գտիր 7896-ը 10-ի բաժանելիս ստացված մնացորդը։

1)6             2)96

3)896         4)2

 •           6 կմ 75 մ-ն արտահայտիր  մետրերով։

1)675մ       2)6075

3)81մ          4)135մ

 • Թիվը  12-ի բաժանելիս   ի՞նչ ամենամեծ մնացորդ կարող է ստացվել։

           1)1              2)11

           3)6            4)12

 • Որքանո՞վ  կմեծանա  եռանիշ թիվը, եթե նրա գրությանը ձախից կցագրենք  2 թվանշանը։

 1)200-ով   2)2000-ով

3)2-ով    4)20000-ով

 • Հաշվիր 3248։8- (6 x 240-5 x 240)+500 արտահայտության արժեքը։ 346 496
 • Երեք թվերի գումարը 880 է։ Դրանցից  երկուսի գումարը  560 է։ Ո՞րն է երրորդ թիվը։
 • Հաշվիր 8 մ9սմ-59սմ  արտահայտության արժեքը։
 • Երեք իրար  հաջորդող  բնական  կենտ  թվերի գումարը 225 է։ Որո՞նք են այդ թվերը։
 • Գտիր  այն  թիվը, որը 9-ի բաժանելիս  քանորդում  ստացվում է 18, իսկ մնացորդում՝  6։
 • Եթե  Աշոտի մտապահած թվին ավելացնենք  4-ի եռապատիկը, կստանանք  ամենափոքր եռանիշ թիվը։ Ո՞ր թիվն է մտապահել Աշոտը։