Կոտորակների գումարում

 1. Կատարել գումարում
 • 1/3+5/3=6/3
 • 2/5+6/5=8/5
 • 9/13+8/13=17/13
 • 13/15+2/15=15/15
 • 1/2+7/2+9/2=17/2
 • 3/4+14/4+6/4=23/4
 • 9/15+8/15+12/15=29/15
 • 1/2+1/2+1/2=3/2
 • 1/5+7/5+9/5=17/5
 • 4/13+5/13+=10/13
 • 1/9+3/9+5/9=9/9
 • 2․ Կոտորկաները բերել ընդհանուր հայտարարի և կատարել գումարում

2/3+5/6=4+5/6=9/6
3/2+7/6=9+7/6=16/6
14/15+1/5=14+3/15=17/15
2/5+4/5=26+4/5=6/5
1/20+4/10=1+4/20=5/20
4/15+3/5=4+3/15=7/15
12/20+4/7=12+4/1=16/1
24/30-1/6=24+1/10=25/10
35/16-2/32=35+2/2=37/2
1/15+4/20+6/60=1+4/6+5=11/5
34/7+2/14+5/6=34+2/5+1=41/1
1/5+3/10=1+3/5=4/5
3/6+2/4=3+2/2=5/2
5/20+1/4=5+1/2=6/2
6/15+3/10=6+3/5=9/5
3/7+4/10=3+4/1=7/1
14/20+7/10=14+7/2=21/5

Հայոց լեզու

Ա․ Ծառ-ծառեր, ձայն-ձայներ, հոտ-հոտեր, քար-քարեր, կով-կովեր, արջեր, փունջ-փնջեր, լուր-լուրեր, բառ-բառեր, բեղ-բեղեր, հայ-հայեր, հայր-հայրեր, ցեղ-ցեղեր, սիրտ-սրտեր, գիր-գրեր, սյուն-սյուներ, պատ-պատեր, հույն-հույներ, ձու-ձվեր, սուր-սրեր, քիթ-քթեր, քույր-քրեր, մայր-մայրեր, ձեռք-ձեռքեր, ոտք-ոտքեր, տատ-տատեր, պապ-պապեր։

Բ․ Եղբայր-եղբայրներ, աթոռ-աթոռներ, պապիկ-պապիկներ, տատիկ-տատիկներ, գրպան-գրպաներ, թութակ-թութակներ, եղնիկ-եղնիկներ, ոչխար-ոչխարներ, սեղան-սեղաներ, թռչուն-թռչուներ, մեքենա-մեքենաներ, բարեկամ-բարեկամներ, աշակերտ-աշակերտներ, մատյան-մատյաներ, հեռախոս-հեռակոսներ, ծաղկավաճառ-ծաղկավաճառներ, պանրագործարան-պանրագործարաներ։