ՍՏՈՐԵՐԿՐՅԱ ՋՐԵՐ. ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ, ԱՐՏԵԶՅԱՆ ՋՐԵՐ

 1. Ի՞նչ են ստորերկրյա ջրերը: Ինչպե՞ս են դրանք առաջանում։ 1․ Երկրի ընդերքում գտնվող ջրերը կոչվում են ստո­րերկրյա ջրեր: 2 Ստորերկրյա ջրերը գոյացել են Երկրի մակերևույթից անձրևաջրերի և հալոցքային ջրերի ներծծման և կուտակման հետևանքով։
 2. Որո՞նք են ջրաթափանց ե ջրամերժ ապարները: Բերեք օրինակներ։ 1 Ջրաթափանց են այն ապարները, որոնց միջով ջուրը հեշտությամբ անցնում է, օրինակ՝ տուֆը, ավազը և այլն: 2 Ջրամերժ են այն ապարները, որոնց միջով ջուրը չի ներծծվում: Այդ ա­պարներից են մարմարը, կավը և այլն:
 3. Ստորերկրյա ջրերը երկրակեղևում ըստ իրենց տեղադիրքի ի՞նչ տեսակների են լինում: Երկրակեղևը կազմող ապարները, ըստ ջուրն իրենց միջով անցկացնե­լու հատկության, բաժանվում են երկու խմբի՝ ջրաթափանց և ջրամերժ:
 4. Ի՞նչ են աղբյուրը, գեյզերը, հանքային ջուրը: 1Երկրի ընդերքից պարբերաբար տաք ջուր և գոլորշի շատրվանող աղբ­յուրները կոչվում են գեյզերներ: Գեյզերներ շատ կան Կամչատկա թերակղզում: 2 Հանքային աղբյուրների ջրերն ունեն բուժիչ հատկություն: Մեր երկրում հայտնի են Ջերմուկի, Արզնու, Բջնիի հանքային աղբյուրներր: Աղբյուրները կարող են լինել տաք ե սառը: Հանքային տաք ջրերը կոչվում են ջերմուկներ:
 5. Ո՞ր ջրերն են կոչվում արտեզյան: Արտեզյան ջրեր: Ինչպես վերևում նշվեց՝ միջշերտային ջրերը երկու ջրամերժ շերտերի միջև կուտակված ջրերն են:
 6. Ի՞նչ նպատակներով են օգտագործվում ստորերկրյա ջրերը: Երկրակեղևը կազմող ապարները, ըստ ջուրն իրենց միջով անցկացնե­լու հատկության

Կրկնություն

 1. Գրե՛ք այն կոտորակը, որին հավասար է տրված բաժինների գումարը
  • 1/7+1/7+1/7+1/7=4/7
  • 1/48+1/48+1/48+1/48=4/48
 2. Բաժինների գումարի տեսքով ներկայացրե՛ք սովորական կոտորակները
  • 7/9=1/9+1/9+1/9+1/9+1/9+1/9+1/9
  • 14/5= 14/5+14/5+14/5+14/5+14/5+14/5+14/5+14/5+14/5+14/5+14/5+14/5+14/5+14/5
  • 28/3=28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3
  • 8/9= 8/9+8/9+8/9+8/9+8/9+
 1. Գրե՛ք այն կոտորակը, որին հավասար է տրված բաժինների գումարը
  • 1/7+1/7+1/7+1/7=4/7
  • 1/48+1/48+1/48+1/48=4/48
 2. Բաժինների գումարի տեսքով ներկայացրե՛ք սովորական կոտորակները
  • 7/9=1/9+1/9+1/9+1/9+1/9+1/9+1/9
  • 14/5= 14/5+14/5+14/5+14/5+14/5+14/5+14/5+14/5+14/5+14/5+14/5+14/5+14/5+14/5
  • 28/3=28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3+28/3
  • 8/9= 8/9+8/9+8/9+8/9+8/9+8/9+8/9+8/9
 3. Քանի՞ աստիճան է ուղիղ անկյան 5/6 մասը: 90×5:6= 75

4. Քանի՞ դմ է

 • 1․ 2/5 մ-ը= 4դմ
 • 3/20 կմ-ը 15 դմ
 • 2․ Աստղանիշի փոխարեն ի՞նչ թիվ գրեու դեպքում կստացվի ճիշտ հավասարություն6 x *= (49+5)x2
 • (2x*)x48=96
 • 3․ Կատարե՛ք գործողությունները(93120-3620): (482+234)=
 • (696259-1435) : (392+2752)=
 • 4․ Կոտորակների հավասարության պայմանի հիման վրա ստուգե՛ք, թե իրար հավասար են հետևյալ կոտորակները4/3 և 12/36
 • 88/16 և 11/2
 • 21/14 և ¾
 • 4/3 և 16/4
 • 5․ Աստղանիշի փոխարեն տեղադրեք այն թիվը, որի դեպքում կստացվի հավասարություն2/5 = */20
 • 2/3 = * /27
 • 7/8 = 21/*
 • 1=2/*