Կոտորակները ընդհանուր հայտարարի բերելը

Առաջադրանքներ դասարանում Կոտորակները բերեք ընդհանուր հայտարարի

5/3=20/12

4/6 =/8/12

5/6=/12

7/12=

1/18 5/6=

3/5 և 4/15

1/10 և 4/25

2/3 և 3/4

3/2 և 5/3

1/12 և 3/4

14/5 և 4/7

5/2 և 3/15

12/100 և 6/25

6/13 և 4/7

7/12 և 5/10

7/100 և 3/25

5/4 և 12/14

1/12 և 5/6

5/12 և 3/7

1/15 և 5/4

9/10 և 5/7

Առաջադրանքներ տան համար

Կոտորակները բերե՛ք 24-ի հավասար ընդհանուր հայտարարի.

3/2 և 5/6

¾ և 17/6

13/6 և 14/3

1/12 և 5/8

Կոտորակները բերե՛ք ընդհանուր հայտարարի .

1/6 և 8/15

8/3 և 7/12

1/48 և 75/12

9/50 և 24/25